Tilbakemeldingskurs med Gro Dahle

Tilbakemeldingskurs på Hotell Borge, 16/24 timers kurs
Uke 2, ons 9. – fre 11. januar 2019

Max 10,15 lange dikt eller 20, 30 korte dikt eller 10 sider tettskreven prosa eller 15 sider luftig prosa.

Hvor mange timer kurset er, avhenger av hvor mange som melder seg på. Jeg tenker 1 ½ time pr deltager. Hvis 10 deltagere: 15 timers tekstgjennomgang + 4 timers ekstra-oppgave-gjennomgang + noen felesoppgaver: 24 timers kurs: 10 – 18/19 onsdag, 9 – 18/19 torsdag, 9 – 16 fredag. Max 10 deltagere. Ideelt 6 deltagere og 18 timers kurs: 11 – 17, 9 – 17, 9 – 16. Da blir det litt mer tid til å gjøre de individuelle oppgavene på kveldene og romsligere i gjennomgangen på fredag.

Dette kurset er først og fremst for folk som tidligere har gått på skrivekurs med
Gro Dahle, har utgitt bøker, gått på forfatterskoler, eller som har kommet langt i sin skriveprosess.

Tekstene sendes til Jorunn fire, tre eller aller senest to uker før kursstart.
Jeg videresender til Gro og de andre deltagerne etterhvert som tekstene kommer.

Fint om alle kan printe ut sin egen tekst og ha med til alle de andre deltagerne!
Hvis noen har problemer med printing, ta kontakt med jorunn, så fikser jeg.

Et tilbakemeldingskurs er et tekst-gjennomgangskurs.
Hovedpoenget er å jobbe i dybden med én tekst eller ett prosjekt om gangen.
Jeg beregner ca 1,5 timer på hver tekstgjennomgang, i tillegg får hver deltager en spesialoppgave, et parti å bearbeide, å skrive om eller skrive til.
Vi begynner med at teksten leses opp høyt,
så snakker gruppen om teksten
og etter denne tekst-diskusjonen oppsummerer Gro deltagernes synspunkter
og Gro legger til sine egne observasjoner og refleksjoner
med fokus på forbedringspotensial og videre arbeid + oppgave
Etter gjennomgangen får den som eier teksten spørre og komme med innspill.
Spesialoppgaven kan gjøres på onsdags og torsdags-kvelden enten på stedet eller hjemme. De individuelle oppgavene gjennomgås til slutt på siste dagen.

Onsdag 9. januar 2019

Formiddagsøkt kl 10 – 13 ( ca 3 timer)

Innledning ca 1 time
Hei og bli-kjent-runde.
Hva er et tilbakemeldingskurs? Hva innebærer en gjennomgang?

Ulike blikk: konsulenten, vennen, skrivelæreren, pådriveren. Ulike faser i skriveprosessen:

Hvor befinner teksten seg i prosessen, hva slags fase?
Hvordan bearbeide, jobbe videre med? Hva trenger teksten?
Lese høyt for seg selv, for noen andre, oversette
Overgripende linjer, helheter vs detaljer

Krav, mål og begrensninger.

Sjanger og poetikk, dogmer, rammeverk, trosbekjennelser.
Hva ser vi etter når det gjelder dikt?
Fins det objektive kriterier og krav?
Hvordan strukturere dikt?

Lukte-øvelser på klisjeer og sentimentalitet.

Gjennomgang av tekst 1: Dikt

Lunsj 13 – 13.45

Ettermiddagsøkt kl 13.45 – 18/19 ca (4 timer ca)

Gjennomgang av tekst 2
pause
Gjennomgang av tekst 3

Middag kl 19 ca

Selvstendig individuell oppgave på kvelden

Torsdag 10. januar

Formiddagsøkt kl 9 – 13.30 ca (3 timer ca)

Hva ser vi etter i prosa?

Gjennomgang av tekst 4
pause
Gjennomgang av tekst 5

Lunsj 13.30– 14.15 ca

Ettermiddagsøkt 14.15 – 19 ca (4 timer ca)

Gjennomgang av tekst 6
pause
Gjennomgang av tekst 7
Pause
Gjennomgang av tekst 8

Selvstendig individuell oppgave på kvelden

Oppgave: 60 titler og det å bruke titler til å komme videre med prosjekter

Middag kl 19 ca

Jobbe med selvstendige oppgaver

Fredag 11. januar

Formiddagsøkt 9 – 12.15 ca (3 t ca)

Gjennomgang av tekst 9
pause
Gjennomgang av tekst 10

Lunsj 12.15 – 13

Ettermiddagsøkt kl 13 – 16 (3 timer ca)

13 – 16
Gjennomgang av de selvstendige oppgavene

10 oppgaver, 15 min hver, 15 min pause

Legg til ekstern kalender…