Finissage: Sparebankstiftelsen DNBs stipendutstilling


Sparebankstiftelsen DNBs
stipendutstilling 2018
06.12-13.01.2019

OK har gleden av å invitere til finissage på stipendutstillingens siste dag. En kunstnersamtale (walk-through med kunstnerne) vil ta sted kl. 13:00. Arrangementet vil foregå på norsk/engelsk.

De tre medvirkende kunstnerne i årets utgave er Beathe C. Rønning, Eirik Sæther og Ayatgali Tuelubek.

Sparebankstiftelsen DNBs kunststipend 2018 ble tildelt Eirik Sæther for installasjonen «Father’s Figure» (2018).

Den kunstfaglige juryen kommer med følgende uttalelse:

“Gjennom gjenkjennbare roller og familiære arketyper inviterer kunstneren publikum inn i en iscenesatt verden, med ambivalens i alle deler av verket. Den forstyrrende dualiteten påkaller både latter og ubehag, og åpner for å se våre egne erfaringer reflektert i de dystre omgivelsene. Kunstneren maner frem en mørk verden som gir assosiasjoner til alt fra townships og favelas til hotellrom og designinteriører, og som i sum viser en virkelighet i oppløsning og kollaps.

Installasjonen består av ulike elementer og teknikker, fra video og grafikk til keramikk. I rollen som farsfigur i videoarbeidet fremkaller kunstneren både vemmelse og komikk, men presenterer likevel en figur som mange kan kjenne igjen. Rundt står smeltende sparegriser som har mutert med tomme hermetikkbokser og plastbeholdere, som smadrede drømmer og fortapte muligheter. Samtidig framstår grisene som tillitvekkende dyr og estetisk tiltrekkende objekter, i en aura av varme farger og blank glasur. Det er en forstyrret verden, der vi både står utenfor som betraktere, og trekkes inn som deltakere, medskyldige, og ofre."

Juryleder er Sabrina van der Ley, direktør i Stiftelsen Sør-Troms Museum. Øvrige medlemmer er Jan Christensen, billedkunstner, Marianne Hultman, kunstnerisk og daglig leder i Oslo Kunstforening, Steffen Håndlykken, billedkunstner og direktør i 1857 og Arve Rød, kritiker og skribent.

Mer informasjon om utstillingen her: www.oslokunstforening.no/sp…

Oslo Kunstforening er støttet av Oslo kommune og Kulturrådet.

Bilde fra Eirik Sæthers installasjon «Father’s Figure», 2018. Foto: Christina Leithe HansenWe are excited to invite you to a finissage on the final day of this year’s Savings Bank Foundation DNB grant exhibition. An artist talk (walk-through with the artists) will take place at 13:00. The event will be hosted in Norwegian/English.

The participating artists in this year’s edition are Beathe C. Rønning, Eirik Sæther and Ayatgali Tuleubek.

The Savings Bank Foundation DNB art grant 2018 was awarded Eirik Sæther for the installation «Father’s Figure» (2018).

The jury leader is Sabrina van der Ley, Stiftelsen Sør-Troms Museum. The remaining members are Jan Christensen, visual artist; Marianne Hultman, OK artistic director, Steffen Håndlykken, visual artist and co-director, 1857 and Arve Rød, critic and art writer.

More information here: en.oslokunstforening.no/spa…

Oslo Kunstforening is supported by the City of Oslo and Arts Council Norway.

Picture from Eirik Sæther’s installation «Father’s Figure», 2018. Photo: Christina Leithe Hansen

Legg til ekstern kalender…