Collective Classroom for Love and Resistance presents "Rolling Classroom" !

Det “Kollektive klasserommet for kjærlighet og motstand” er et kunstprosjekt som springer ut fra en workshop “Rød Vinter Oslo” som ble holdt av Vladan Jeremić og Rena Raedle i november 2018 på Interkulturelt Museum innenfor rammen av “KARNEVALET”.

De kommende aktivitetene i det «Kollektive Klasserommet " er planlagt til to dager før KARNEVALET, fredag 1.og lørdag 2. mars 2019 på Interkulturelt Museum / IKM, Tøyenbekken 5 Grønland Oslo, kl 11-17.
Alle interesserte er invitert til å ferdigstille sine bidrag til KARNEVALET på IKM – individuelt eller sammen med kolleger, aktivister og kunstnere.

For Karnevalsparaden den 3.mars , har Rena Raedle og Vladan Jeremic utviklet et mobilt klasserom, “Rolling Classroom”, i form av et flyttbart kunstnerisk objekt, en skulptur på hjul, som fungerer som en talerstol. Objekter, taler, slagord eller bannere knyttet til problemstillinger utarbeidet i Rød Vinter-verkstedet, kan monteres på skulpturen/talerstolen, for å brukes og distribueres under paraden.
Karnevalet er en feiring av det flerkulturelle samfunnet som Oslo har blitt og en protest mot rasisme, islamofobi og diskriminering.
Det mobile klasserommet « Rolling Classroom» vil stå klart til bruk ved startpunktet for KARNEVALET kl. 15 på Vaterlandsbrua, i Oslo 3. mars 2019.

Takk for deres inspirerende bidrag til verkstedet “Rød Vinter Oslo”: Katharina Barbosa, Amanda Fayant, Merete Mortensen, Anita Hillestad, Rachel Dagnall, Mona Bentzen, Eshraq Jwabra, Sarah Sten Holm, Lisa Pacini, Conley Scheepers, Joana Gelazyte, Gareth Hawkins, Marius von der Fehr, Ileana Alvarez Reyes, Gidsken Braadlie , Ivan Oliversen, Madeleine Park, and Camilla Dahl.

Legg til ekstern kalender…