Skadevirkninger av forbudet mot cannabis

Velkommen til presentasjon av Normal Norges menneskerettighetsklage og rapport om kontrollskader i håndhevingen av norsk cannabislovgivning. Rapporten setter søkelys på flere aspekter og tar blant annet for seg diskriminering basert på kjønn, klasse og etnisitet:

When enforcement against sellers of cannabis is as heavily skewed toward certain demographic groups as suggested here, the result is a justice system which systematically leaves large groups of users unpunished while other, more marginalized groups bear the brunt of control measures. Basic concepts of fairness and justice are thus challenged. This picture of discrimination based on race, class and gender – and their intersections – does indeed seem to lend strong support to Ervik’s suspicion that marginalization, exclusion and poverty experienced by users might be related to the consequences of control. To put it even more bluntly, we are “punishing poverty and deprivation”

Presentasjonen følges av en paneldebatt med blant annet Daniela Kreher, medgrunnlegger og leder av menneskerettsorganisasjonen Knowmad Institut i Berlin og pastor Martin Diaz fra den evangeliske kirken i El Salvador. Diaz har bakgrunn i arbeid med skadereduksjon og rusreform og da spesielt arbeid med avkriminalisering av cannabis.

Arrangementet er gratis og det serveres et enkelt måltid.

Legg til ekstern kalender…