Gratis orgelkonsert i Sagene kirke

Kjære konsertvenn.

En fantastisk forsmak på våren har vi fått kjenne på i dagene når jeg skriver dette. En orgelkonsertvenn, Toril Mæland, har sendt meg følgende bilde fra hagen sin. Og det er jo bare fantastisk, tenk at underet skjer på nytt. Våren titter fram. Hurra!

Og med det er jeg i gang med den første vårmåneden, og vil informere om marskonserter og musikk. Akkurat som julen har sin ventetid, advent, har påsken sin forberedelsestid, faste. Det forbinder nok mange med tiden rett etter jul, da julematen skal slankes bort. Men slik er det ikke i almanakken. Fastetiden trappes opp med fastelavn og karnevalfest, en blåmandag, en feitetirsdag og så begynner den med askeonsdag, som i år er 6.mars. Og fastetiden strekker seg over 40 dager og varer til palmesøndag. Fastetiden skal som adventstiden skape forventing før en stor høytid. Adventstiden har sine sanger og melodier. Det har også fastetiden. Og ved de fire faste-konsertene skal de vakreste fastemelodiene få klinge i orgelverk, sammen med mye annen musikk.

5. mars – Forkledte klanger for orgel

Denne tirsdagen er vi midt i karnevaltiden, og kostymer og masker hentes fram fra skuffer og skap. Jeg har satt sammen et «musikalsk karneval». Og det vil si at jeg skal spille fire orgelkomposisjoner hvor kjente melodier varieres – kler seg ut på høyst ulike måter. Musikken er komponert av R. Forsberg, J. P. Sweelinck, A. F. Hesse og B. Hesford. Og melodiene er nok ikke de man først og fremst forbinder med kirkens salmemelodier. Som innledning blir det en ouverture av engelske G. F. Handel, og som avslutning en finale av belgiske N. J. Lemmens. Forrykende og feiende!

12. mars

To såkalte «A-komponister» står på plakaten denne tirsdagen; Felix Mendelssohn-Bartholdy og Franz Schubert. De levde nesten samtidig, i den tidlige romatikken, men hadde ulik nasjonalitet. Mendelssohn var tysk og Schubert østerriksk. De hadde én ulykksalig ting felles; de døde begge i 30-årene. Schubert ble 31 år og Mendelssohn 38 år. Også hadde de én lykksalig ting felles; de er blant musikkhistoriens mest elskede toneskapere. Og dette skal jeg demonstrere denne tirsdagen. Mendelssohns smekre harmonier og Schuberts skjønne melodier skal klanglig velle fram. Begge skrev i ulikt omfang originalmusikk for orgel, men etterlater seg også musikk som har blitt omsatt – transkribert – til orgel. Jeg byr på en bukett velklang.

19. mars

Musikk fra to franske og en norsk komponist skal klinge i Nordkantkatedralen 19. mars. César Franck var en ruvende skikkelse i fransk musikkliv i siste halvdel av 1800-tallet. Som det siste fra hans notepenn fikk vi «Trois Chorales pour grand orgue». Det er tre store fantasier som Franck antakelig kalte koraler, fordi han hadde Bachs store koralfantasier som forbilde. I motsetning til Bach benytter ikke Franck salmemelodier som utgangspunkt, men egne melodier. Jeg spiller den andre av de tre koralene. Den forhenværende domkantoren i Nidaros Ludvig Nielsen bruker derimot en av våre aller vakreste folketoner i sitt variasjonsverk «Ingen vinner fram til den evige ro». Og som fransk finale blir det musikk fra generasjonen etter C. Franck, nemlig Jehan Alain. Er du platesamler har du nok ikke unngått å treffe på hans søster, den legendariske organisten Marie-Claire Alain. Han var hennes storebror og også en svært talentfull organist. Ja, en sjelden begavelse. Som ung ble han kalt inn til militæret i forbindelse med krigen, og døde tragisk i en krigshendelse 29 år gammel i juni 1940. Tross tidlig død, etterlot Jehan Alain seg mange komposisjoner som er sentrale orgelverk i ettertiden. Det meste kjente er Litanies. Et litani er en bønn for den lidende verden, noe Alain ordløst løfter opp i sin musikk.

Som forklaring skriver han: Quand l’âme chrétienne ne trouve plus de mots nouveaux dans la détresse pour implorer la miséricorde de Dieu, elle répète sans cesse la même invocation avec une foi véhémente. La raison atteint sa limite. Seule la foi poursuit son ascension. Veldig fritt oversatt kan det bety noe slikt: Når den kristne sjelen i sin fortvilelse ikke finner nye ord for å be om Guds nåde. Så gjentar hun (sjelen), med sterk tro den samme påkallelse uten stans. For troen fortsetter sin himmelfart.

26. mars – toner og tekster om Maria

Det er siste tirsdag i mars og det blir Bach, et av hans festlige preludium og fuge. Jeg har valgt å la musikken denne tirsdagen tre til side fra fasteprogrammet fordi, (sitat) «Maria budskapsdag markerer hendelsen da erkeengelen Gabriel kom til jomfru Maria og bebudet Jesu fødsel. Opprinnelig har denne dagen blitt feiret den 25. mars, som er ni måneder før juledag. Dagen legges til den søndagen som faller mellom 22. og 28. mars og er en festdag midt i fastetiden. Fastens fiolette farge blir på Maria budskapsdag avløst av festens hvite farge.» Derfor: festklangen fra søndag 24.mars setter sitt preg på programmet tirsdag 26. mars. Jeg spiller, foruten Bach, et orgel-magnificat (Marias lovsang) av den franske komponisten (med det flotte navnet) Alphonse Zoé Charles Renaud de Vilbac. Som en del av de Vilbacs musikk framføres også tablåene «Mor Maria», tekster av Britt G. Hallqvist. Dette blir en Maria-musikkfest og et slags kirkelig mini teater om Jesu mor, Maria, omkranset av J. S. Bach.

Hver tirsdag kl. 13 i Sagene kirke. Det er gratis. Vel møtt.

Alt godt, Stein

Legg til ekstern kalender…