Talk: Martin White & Matthew Berka w/ Jan Verwoert

Martin White & Matthew Berka
Is this OK?
14.02-31.03.2019

(For Norwegian please scroll down)

We have the great pleasure of inviting you to «Is this OK?»’s first artists’ talk – Saturday March 16 at 2 PM – between Martin White & Matthew Berka and Jan Verwoert, critic, writer and professor of art and theory at the Oslo National Academy of the Arts. The event is free of charge and open for all.

Artistic labour is usually dislocated from the exhibition format, and is therefore also dislocated from the public. Cultural labour on an institutional level, that is the labour of the people working at institutions, is similarly dislocated and invisible from the public’s view. «Is this OK?» relocates multiple levels of artistic labour into the exhibition format.

Martin White (b. 1978) and Matthew Berka (b. 1992) have collaborated previously on performance works using live video, video interviews and documentary techniques in a live context. White studied Fine Art at RMIT in Melbourne and completed his MFA at the Norwegian National Academy of Art in Oslo in 2017. In 2002, he received a post-graduate diploma in Dramatic Art from the VCA in Melbourne. He has previously directed theatre, film and television. White’s work has been shown at film and performance festivals internationally and he has exhibited in group shows in Melbourne, Malmö and Oslo. White had a solo show for Tokonoma at MELK in 2018 and has an upcoming solo show at Podium. Alongside his artistic practice, White has published essays and reviews, sat on award and grant panels, worked as a researcher, and occasionally taught. Matthew Berka lives and works in London. He holds a Bachelor of Fine Art (Media Arts/Sound) from RMIT University. Previous exhibitions and screenings include SUPER FIELD, Melbourne (2017), The Ecology of Place, Melbourne (2017), Image Inverts, Close-Up Cinema, London (2017) and Home Movies, Bologna (2017). In addition to his practice he has curated exhibitions and screenings, worked as a video editor and collaborator in theatre and film.

Jan Verwoert teaches at the Oslo National Academy of the Arts, the Piet Zwart Institute Rotterdam, and the de Appel curatorial programme, Amsterdam.

Verwoert is a critic and writer on contemporary art and cultural theory. He is a contributing editor of frieze magazine and his writing has appeared in different journals, anthologies and monographs.

He is the author of «Bas Jan Ader: In Search of the Miraculous» (MIT Press/Afterall Books, 2006), the essay collection «Tell Me What You Want What You Really Really Want» (Sternberg Press/Piet Zwart Institute, 2010), «Animal Spirits—Fables in the Parlance of Our Time» together with Michael Stevenson, (Christoph Keller Editions, JRP, Zurich, 2013) and a second collection of his essays «Cookie!» published by Sternberg Press/Piet Zwart Institute (2014).

His work is focused around the desire to develop concepts that redescribe the role of emotion, motion, action, intuition and sentience in the practice of art and thinking. His criticism is directed against a new system of control in which the pressure to perform (imposed by ourselves on ourselves, at all times) goes hand in hand with the demand to produce events, deliver results, represent identities and surrender to evaluation.

The talk will take place in English.

Oslo Kunstforening is supported by the City of Oslo and Arts Council Norway.

More information here: en.oslokunstforening.no/mar…

A talk between White, Berka and writer/curator Mike Sperlinger will take place March 30 at 2 PM.

- – -

Vi er glad for å kunne invitere til «Is this OK?»s første kunstnersamtale, lørdag 16. mars kl. 14:00, med Martin White, Matthew Berka og Jan Verwoert, professor i kunst og teori ved Kunsthøgskolen i Oslo. Samtalen er gratis og åpen for alle.

Kunstnerisk arbeid blir ofte holdt adskilt fra utstillingsformatet, og lever derfor også adskilt fra publikum og offentligheten. Kulturelt arbeid på institusjonsnivå, altså arbeid utført av de som jobber ved institusjonene, er på likt vis adskilt fra publikums skue. «Is this OK?» relokaliserer flere nivåer av kunstnerisk praksis til utstillingsformatet.

Martin White (f. 1978) og Matthew Berka (f. 1992) har tidligere samarbeidet rundt performative arbeid med bruk av live video, videointervju og dokumentasjonsteknikker i en live kontekst. White studerte Fine Art ved RMIT i Melbourne og fullførte sin MFA ved Kunstakademiet i Oslo i 2017. Han mottok en post-graduate diploma i Dramatic Art fra VCA i Melbourne i 2002. Han har tidligere regissert teater, film og TV. Whites arbeid har blitt vist på film og performance-festivaler internasjonalt og han har tatt del i gruppeutstillinger i Melbourne, Malmø og Oslo. Han kunne ses i en solopresentasjon for Tokonoma ved MELK i 2018 og har en kommende soloutstilling ved Podium. White har publisert noveller og anmeldelser, figurert i pris- og stipendpaneler, arbeidet som forsker og undervist ved siden av sin kunstneriske praksis. Berka har en BFA (Media Arts/Sound) fra RMIT University i Melbourne. Tidligere utstillinger og visninger inkluderer SUPER FIELD, Melbourne (2017); The Ecology of Place, Melbourne (2017); Image Inverts, Close-Up Cinema, London (2017) og Home Movies, Bologna (2017). Han har kuratert utstillinger og filmvisninger, jobbet som videoredigerer og samarbeidspartner innen teater og film i tillegg til sin kunstneriske praksis.

Jan Verwoert underviser ved Kunstakademiet i Oslo, Piet Zwart Institute i Rotterdam, og ved de Appels kuratoriske program i Amsterdam.

Han er kritiker og skribent innenfor samtidskunst og kulturteori. Han er medvirkende redaktør av frieze og har bidratt til en rekke tidsskrifter, antologier og monografier.

Verwoert er forfatter av «Bas Jan Ader: In Search of the Miraculos» (MIT Press/Afterall Books, 2006), essaysamlingen «Tell Me What You Want What You Really Really Want» (Sternberg Press/Piet Zwart Institute, 2010), «Animal Spirits–Fables in the Parlance of Our Time» i samarbeid med Michael Stevenson (Christoph Keller Editions, JRP, Zürich, 2013) og essaysamlingen «Cookie!» utgitt av Sternberg Press/Piet Zwart Institute (2014).

Verwoerts arbeid kretser rundt et ønske om å utvikle konsepter som beskriver hvilken rolle følelse, bevegelse, handling, intuisjon og sansning spiller innenfor kunst og tenkning. Hans kritikk retter seg mot et nytt kontrollsystem der prestasjonspress (påført av oss selv på oss selv, til alle tider) går hånd i hånd med kravet om å produsere hendelser, levere resultater, representere identiteter og overgi seg til evaluering.
Samtalen vil foregå på engelsk.

Oslo Kunstforening er støttet av Oslo Kommune og Kulturrådet.

Mer informasjon her: www.oslokunstforening.no/ma…

En samtale mellom White, Berka og skribent/kurator Mike Sperlinger vil finne sted 30. mars, kl. 14:00.

Legg til ekstern kalender…