Kunsten å utvikle en by - Konferanse om kunst og byutvikling

Hvordan kan samfunnet fornye seg ved å slippe til den uregjerlige kraften som kunsten representerer i by og stedsutviklingen? Hvordan unngå offentlig kunst som kunne vært «hvor-som-helst», men faktisk springer ut av krefter og ideer med røtter i stedet? Kan kunst være et middel til å bygge lokalsamfunnene nedenfra, men samtidig signalisere identitet og egenart mot omverden? Spørsmål som dette og flere vil drøftes når vi inviterer til konferanse i april.

Den fysiske rammen for eventet er Hovinbyen i Oslo, Norges største byutviklingsområde. Men konferansen belyser også kunst og utvikling av små og store lokalsamfunn andre steder i Norge.

– Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde, i grensen mellom indre og ytre by, med et potensial for inntil 100 000 nye innbyggere. Utviklingen vil strekke seg over mange tiår og vi tenker at kunsten og kunstnerne kan være viktige stemmer når vi skal forstå, drøfte og forme Hovinbyen framover, sier, Silje Hoftun – prosjektleder for Hovinbyen i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Konferansen samler ledende internasjonale fagfolk og aktører, men også det norske fagmiljøet inkludert kulturplanleggere, planleggere, utviklere, kuratorer og kunstnere som jobber med disse spørsmålene her til lands.

– Eventet er ment å gi oppdatert faglig påfyll, men også være en arena for nettverksbygging på tvers av fag og geografi, sier kurator Truls Ramberg i KORO. Programmet blir veldig spennende, med erfarne og dyktige kunstnere og byutviklere fra Frankrike, Tyskland og England, og veldig flinke og engasjerte folk fra ulike steder i Norge, der de jobber for å få ting til å skje her hjemme på berget.

Hvem er konferansen for?

– Den retter seg mot alle som produserer kunstprosjekter i offentlige rom, inkludert kulturplanleggere, kunstnere, areal- og samfunnsplanleggere, arkitekter, politikere, kuratorer og folk som jobber innen eiendom og bygg, sier Ramberg.

Konferansen utforsker grenseflaten mellom kunst, planlegging og steds- og samfunnsutvikling og tar opp aktuelle spørsmål knyttet til hvordan kunst og kunstnere kan spille en rolle på bygning, nabolags, område og regionalt nivå.

KORO samarbeider med Oslo kommune om et program om kunst i offentlige rom og byutvikling i Hovinbyen som skal pågå fram til 2023. Det er Kulturetaten som holder i dette samarbeidet fra kommunens side og Mari Fredriksen Sundet i etaten har høye forventninger til samlingen.

– Håpet og målet vårt for denne konferansen er at vi skal finne inspirasjon og nye måter å jobbe på for å styrke kunstnerens rolle i by- og samfunnsutviklingen. Jeg ser særlig fram til å lære av de gode internasjonale eksemplene jeg vet kommer på konferansen, sier Fredriksen Sundet.

Oxer Eiendom er allerede en aktør i Hovinbyen. De har som visjon å skape et sentrum for kulturnæring i de historiske fabrikklokalene i Kabelgata. Eiendomsselskapet stiller lokaler til disposisjon for konferanser, og gleder seg selv til å delta.

– Forventninger til eventet at vi sammen kan stille spørsmål, finne noen svar og bli inspirerte av hverandre, så vi kan ta med oss et kulturelt faglig påfyll, et utvidet kontaktnett, noen nye ideer og fornyet energi til å jobbe videre med en tydelig kunststrategi i god byutvikling, sier Pettersen.

Produsent for konferansen er Fragment Oslo.