Grønn onsdag: Praksis

Praxis: handling, virkeliggjørelse av en hensikt.

Hvordan tar vi steget fra teori og bekymring til praksis og virkeliggjøring? Vi har invitert tre aktører som har tatt dette steget til å presentere sitt eget arbeid. Denne gang: Permadugnad, Extinction Rebellion og Ormsundveien økogrend.

Etter presentasjonene blir det lett servering og mulighet for å prate med aktørene.

Permadugnad

Permadugnad (originally a permablitz) is a one day transformation of a suburban garden into a functioning edible food growing space!

Permadugnads facebookgruppe.


Extinction Rebellion

Extinction Rebellion Norway er den norske avdelingen av den internasjonale bevegelsen Extinction Rebellion (XR).

Våre politikere har feilet i å beskytte samfunnet mot forurensning, motvirke masseutryddelse av dyrearter og forhindre mulig utryddelse av menneskearten i nær framtid. Vi må gjøre opprør for å beskytte vårt og naturens levebrød, eller risikere å miste alt vi holder kjært.

XRs facebookgruppe.


Ormsundveien økogrend

Ormsundveien Økogrend er et boligprosjekt som ennå ikke er realisert. Prosjektet har vært planlagt siden 2012, og springer ut fra det eksisterende byøkologiske boligprosjektet Ormsundveien 14. Vi ønsker at grenda skal bli et inkluderende byøkologisk boligområde i en vernet bygningsmasse. Grenda vil bestå av rimelige utleieboliger med langsiktige leieavtaler og en stabil beboergruppe med lite gjennomstrømning. Mennesker i ulike livsfaser skal kunne bo godt og stabilt her. Unge voksne, enslige og barnefamilier, eldre, personer med bevegelseshemming og andre. Grenda vil være et knutepunkt for nabolaget, og på sikt etablere viktige tilbud som nærhelsesenter, kolonialbutikk, kafe og andre arbeidsplasser.

Mer enn et boligprosjekt Grenda skal være et åpent område, både for lokalbefolkning i området og andre. Kafe, øko-butikk med salg av blant annet lokale råvarer, overnattingstilbud til turister, atelier og verksteder til kunstnere, bibliotek, barnehage og kontorplasser skal være med på å styrke områdets åpenhet.

Den sosiale bærekraften har en viktig plass i økogrenda. Oslo kommune har landets høyeste andel økonomisk vanskeligstilte, og mange av disse har få valgmuligheter på boligmarkedet. For Ormsundveien Økogrend har det hele tiden vært en forutsetning at grenda skal inkludere ulike grupper som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Gjennom forstudien har grendas arbeidsgruppe innhentet kunnskap om boligsosialt arbeid og om vanskeligstiltes behov, både fra forskning og fra interesseorganisasjoner. På denne måten vil vi sikre god integrering av ulike grupper.

Ormsundveien.

Legg til ekstern kalender…