Å skrive for barn med Gro Dahle

På SoundCloud kan man høre Gro Dahle snakke
i 6 minutter og 7 sekunder om BARNELITTERATUR-KURSET
soundcloud.com/user-5350241…

TIMEPLAN:

Onsdag 24.april (11 –18 ca)
Oppmøte i undervisningsrommet på Hotell Borge
kl 11 – 14 ca
Presentasjonsrunde
Å lære gjennom å gjøre, fokus på oppgaver og strategier
Prosess: Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase
Analytiske vs intuitive strategier
Innledning: Hva er barnebøker?
Trenger vi noe skille mellom barn og voksen i litteraturen?
Sjangre: barneprosa, barnedikt, kort-tekst-nettverk
Medium: Barnelitteratur, bildebok, tegneserie, grafiske romaner
All-alder-begrepet

Barneprosa
Fortellinger/eventyr/ noveller for barn, høytlesingsbok, barneromaner, lettlest-bok.
Barneprosa handler om karakter og situasjon og handlings-linje og at noe står på spill.
I barneprosaen er handlingsplanet viktig, en serie av hendelser over tid, en utvikling.

Å skrive fram et barn
Friskrift, å ikke tenke, ikke ha mål eller retning eller idéer, bar skrive i vei
Projeksjoner
Suggesjon

Minner: Sterke opplevelser, biter av situasjoner du husker, mennesker, dårlig oppførsel, anger, skam, uro, angst, sorg, plutselige bilder, foto/snapshots
Hvordan finne minner?
(Tilfeldige utgangspunkt/projeksjoner: Ting, leker, lukt, smaker, tøy)

Lunsj kl 14 ca

14 – 18
Barnestemmen, barnekarakteren
Karakter (Jeg, levende modell, tilfeldig person, arketypiske/ikoniske barn)
Stemme (personlighet, egenart, type, stil)
Temperament, temperatur, tempo

Synsvinkel, ståsted, perspektiv, indre stemme, stream of consciousness

Det konsekvente barneperspektivet
(det preoperasjonelle stadiet, Piagets ti prinsipper)

Det atypiske barnet (fysisk annerledes, psykiske ting å streve med, nevrologisk annerledes, annerledes bakgrunn, oppvekst, mor, far, to fedre)
Barn med flaws, fysisk eller psykisk problem, problemer i hjemmet

Bipersoner
Replikkvekslinger (Personlig stemme/måte å snakke på, agenda, prosjekt og rolle)

Situasjoner: Tid, sted
Motor: Konflikt, kontrast, hemmeligheter
Utvikling: Komposisjon, Dramaturgi, spenningskurve, struktur

Kl 18 – 19 ca Selvstendig oppgave: Et portrett av et barn

Middag kl 19

Forts. selvstendig oppgave?

Torsdag 25. april (9 – 17)
9 – 10 ca Gjennomgang av gårsdagens selvstendige tekster
kl 10.15 – 13 ca Bildeboka
Bildeboken som et eget, selvstendig multimodalt medium, ikke bare en egen sjanger.
Leke-bildebøker, begreps-bildebøker, pedagogiske bildebøker, underholdnings-bildebøker, all-alder-bildebøker, kunstneriske bildebøker

Bilde & tekst, 1 + 1 = 3, å ikke fortelle dobbelt, å overlate halve ansvaret til bilde/teksten
Bildeboka i krysningsfeltet teater og dikt, oppslagene som scener
Bildeboka som kunst-utstilling for barn
Innkjøpsordningen og Norges stilling som bildebok-land!

Bildebokas struktur: teater + poesi
Å tenke scener/ en begrenset situasjon (Tid, sted, personer involvert)
Å tenke ”drama of the turning of the page”
Å tenke systemer, å tenke rytme, paralleller, strukturer, linje, helhet
Å tenke begrep, forskning, research, temaer, hva er det ikke gjort noe på?

13 – 13.45 ca Lunsj

kl 13.45 – 18 ca
Bildespråklige metoder for å finne et utgangspunkt:
Besjeling,
Metafor,
personifisering,
allegori,
allusjon (Referanse. Karakter fra litteratur, filmer, tegneserier, kultur)

System-tekster, bildebøker i punkter

18 – 19 ca Jobbe med selvstendig oppgave: Enten korttekster i et system eller
et bildebok-manus med struktur til 12 oppslag

Middag kl 19 ca

Kveld: Jobbe med selvstendig oppgave?

Fredag 26.april (9- 15 ca )
Frokost 8 – 9 ca Sjekke-ut-av-rommet

kl 9 –10 ca
Kriterier for tekst, hva kreves av dikt, prosa, bildebok?
Gjennomgang av tekstene fra gårsdagens oppgaver

10 – 11 Barnediktet: Bildespråklige metoder
Sammenligning, konkretisering, metafor, personifikasjon, zeugma

11 – 12 ca språkets musikalitet
Gjentakelser: gjenta ett ord, en struktur, en setning eller linje
det rimede diktet, rim-mønstre og rytme-mønstre – sonnette, , sonettekransen
det urimede musikalske diktet, rytmer og strukturer og paralleller, monolalier,
bokstavrim og lydlek. Nonsens dikt

12 – 12.45 ca Lunsj

12.45 – 15.30 ca Barnedikt-oppgaver/metoder:
Lappedikt, pusle-puslespill-dikt, Definisjons-diktet, Observasjons-diktet (diktet som forskningsstasjon), Figurdiktet, Det episke diktet, dyre-diktet, rare-typer-diktet, Kontrast og overraskelse, System-diktet ( f eks ABC)Gåten, spørre-formen.

Hadiobradio!

Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på onsdag.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

Legg til ekstern kalender…