Neonmeditationer

Våre sanser gir oss en opplevelse av helhet ved å kombinere syn og hørsel men hvordan kan dette skje i forhold
til et så flyktig element som farger. Er det mulig å se lyd og å høre farger. “Neonmeditasjoner” tar deg med inn
i et slikt kombinasjonsområde. Farger leses av med filtre og sensorer og transformeres til lydbilder. Impresjon,
ekspresjon og det intuitive kombineres. Opplevelse av farger er subjektivt og fargene er aldri stabile selv om de
virker slik. Men er en avlesning med sensorer mer objektiv? Morgen, kveld, sommer, vinter, sol, skyet osv virker
inn på fargene. både ut fra dette og andre faktorer vil farge omsatt i lyd alltid være i forandring. Det hørbare lyd-
bildet vil aldri gjenta seg, men allikevel være gjenkjennbart.
Å omforme farger og valører med sensorer til et lydbilde skjer direkte, på samme måte som øyet ser farger og
valører og sender signalene videre til vår hjerne. Lyden illustrerer ikke, men er direkte knyttet til de farger og
valører som avleses. Hver minste bevegelse av sensorene gir endret avlesning og endret lyd; systemet har høy
følsomhet og ingen avlesning kan gjentas uten avvik. Lydbildet får et organisk forløp, ikke mekanisk, og hver
fremføring blir unik.
Farger kan sees som energiprosesser hvor materien både beholder og reflekterer energi og forteller oss noe
fundamentalt om vår virkelighet. Men hva kan lyd fortelle oss i denne sammenhengen? Lyd utvider vår sansning
og forsterket vår romlige opplevelse. Lyd- og fargerommet møtes.
Denne performance er som en Netflix serie, en episode gir ikke så mye, men etter 10 episoder trer flere dimen-
sjoner frem. Ved vår performance ved Deichman Grünerløkka viser vi to episoder: kl. 19.00 og kl. 20.00. Og det
er åpent for en talk etter siste høring.

Legg til ekstern kalender…