ASTROBURGER SOMMERPOP

Astroburger har spilt mere enn 200 konserter , Astroburger har gitt ut mere enn 25 utgivelser, og involvert mere enn 25 medlemmer, som alle i dag har status som VIP veteranburgere, Astroburger har spilt 3 ganger på Hærverk før, Astroburger har peiling,

Astroburger har ofte vært på villspor , Astroburger har da vendt tilbake med dobbel kapasitet, Astroburger er ingen hamburgerkjede, selv om den finns, over i Amerika, men de er etterlignere, vi var der først, Astroburger har sitt på det tørre, Astroburger spiller for meg, for deg , for alle sammen. Astroburger har deltatt i to spillefilmer, Astroburger har og laget et dataspill som heter “Pecullair”, men det var for lenge siden, Astroburger spiller og sommerpop, denne gangen på Kafe Hærverk , torsdag den 27 juni. Du er herved innvitert. Du er herved innvitert. Astroburger innviterer også. Folk som deg! Velkommen.
Legg til ekstern kalender…