Vær Stolt-festivalen

Program

Vær Stolt-festivalen er en todagers feiring av et godt lokalmiljø der folk støtter hverandre og deltar i fellesskapet, uansett bakgrunn, hudfarge og tro.

Musikk og artister fra mange land.
Mat fra alle verdenshjørner i matboder.
Mulighet til å møte organisasjoner, næringsliv og offentlige etater på stand.

Festivalen arrangeres av den ideelle organisasjonen VÆR STOLT som:

arbeider for å styrke selvbildet og selvtilliten til barn og ungdom
arbeider med integrering, involvering og mangfold, samt forståelse og samhold mellom ulike kulturer og etnisk bakgrunn
er et kontaktskapende organ mellom politiske organisasjoner, næringsliv, det offentlige og andre ideelle organisasjoner
er både politisk og religiøst nøytral

Legg til ekstern kalender…