5 nøkler til lykke

“Velg lykke ved å lære 5 sinnstilstander som naturlig gir opphav til indre styrke og livskvalitet”

Buddha lærte oss at lykke og lidelse er sinnstilstander (Men med vår konstante søken etter personlig lykke, vender vi oss mot ekstern lykke som til syvende og sist svikter oss).

På dette kurset, vil vi utforske buddhas lære, som gir klare og presise metoder for å finne og utvikle vår lykke, uten å ignonere lykken til de rundt oss og uten å være avhengig av eksterne forhold.

Kurs er undervist på engelsk

Læreren

Gen Kelsang Dragpa er en moderne Kadampa Buddhist monk og nasjonal spirituell veileder i de nordiske regionen. Han er hovedlærer på Nordisk Kadampa Meditasjonssenter, Oslo.

Han ble ordinert til monk i 1993 av ærverdige Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche og er en av hans eldste disipler. Gen Kelsang undervist mye i både Nederland, Storbritania, Belgia og Frankrike.

Hans måte å undervise på er svært praktisk og enkel å forstå. Hans lærdom gir helhetlige løsninger til våre hverdagslige problemer.

Kursavgift: 300,-

Legg til ekstern kalender…