Ultima: Bjørn Erik Haugen + SISU

nyMusikk og Ultima presenterer:

Slående filmklipp om eksotisme og «det vestlige blikket»

It takes all Kinds to make the World, Sir er et arkivprosjekt av kunstner Bjørn Erik Haugen, basert på filmscener der ikke-vestlige kulturer spiller, danser eller kommuniserer med trommer. De utvalgte scenene er karakterisert av et «vestlig blikk» som understreker annerledesheten ved fremmede, «eksotiske» kulturer.

Haugens prosjekt gjengis på en rekke skjermer som presenterer arkivet i kronologisk rekkefølge, og reflekterer hvordan vestlig populærkultur har oppmuntret til denne typen historiefortelling. Materiale fra rundt 100 forskjellige filmer laget i tidsrommet 1929–2017 akkompagneres av et live lydspor av Slagverkensemblet SISU.

Kuratert og produsert av nyMusikk.

Mer info: nyMusikk.no
Facebook-event

Legg til ekstern kalender…