Releasing the Loudie

Avslutningskonsert for Christian Kjos’ kunstneriske utviklingsarbeid om cembaloakkompagnement i Händels generalbasskantater. Sopranene Rachel Redmond og Ditte Marie Bræin synger.

Tjueen år unge Georg Friedrich Händel reiser til Italia høsten 1706 og blir der til nyåret 1710. Hans usedvanlige talent blir raskt lagt merke til i de øverste kulturelle kretser i musikkens hjemland. Mesteparten av tiden tilbringer han i Roma, hvor han tiltrekker seg rike og mektige velyndere fra kirke og adel. For dem skriver han vokalmusikk i mange sjangre: oratorier, kirkemusikk og verdslige kantater. Årene i Italia er en utrolig kreativ og viktig periode i hans liv, og innimellom storslagne verker skriver han intime kantater for én sangstemme med generalbassakkompagnement. Disse kalles generalbasskantater, og ble skrevet til bruk ved private sammenkomster i palasser og hager til kardinalene Ottoboni, Pamphili, Colonna og prins Ruspoli. Kantatene er blant hans mest ukjente verker til dags dato, men de er en skattkiste av musikalsk materiale som han låner edelstener fra til gjenbruk og raffinering resten av livet.

Christian Kjos sitt kunstneriske utviklingsarbeid tar for seg framføringsaspekter ved generalbasskantatene, med særlig vekt på cembalistens rolle og handlingsrom i akkompagnementet. Som i mye annen musikk fra barokken er partituret kun et utgangspunkt som krever en del improvisasjon for at musikken skal framstå komplett. Händel noterer kun sangstemmen og basslinjen (av og til med varierende grad av besifring) som fordrer at cembalisten må improvisere fram akkompagnementet basert på egen kunnskap om harmoniske, melodiske og instrumentspesifikke stilelementer fra 1700-tallets komposisjons- og improvisasjonspraksis. Generalbassakkompagnementet kan ta mange ulike retninger og Kjos har dyrket fram et avansert generalbasspill basert på historiske kilder som han håper vil utfordre rådende oppfatninger innen nåtidens historisk informerte framføringspraksis (HIP).

Avslutningskonserten inngår i Oslos tidligmusikkfestival Oslo Early og Kjos’ vokale samarbeidspartnere på konserten er den skotske sopranen Rachel Redmond og den norske sopranen Ditte Marie Bræin. Redmond har jobbet med store navn innen tidligmusikkfeltet som William Christie og Jordi Savall. Bræin har markert seg med flere norske orkestre og ensembler i de siste årene innen samtids- og tidligmusikk.

Medvirkende
Christian Kjos (cembalo)
Rachel Redmond (sopran)
Ditte Marie Bræin (sopran)

Foto: Charlotte Wiig

Legg til ekstern kalender…