SYMRE

Studentene fra valgfaget Symphonies Reframed holder avslutningskonsert for semesteret.

Her vil utdrag fra orkesterlitteraturen bli gjenskapt som helt ny og skreddersydd kammermusikk. En mulighet til å komme tett inn på symfonienes byggesteiner. Åpne sinnet for refleksjon og hør musikken med nye ører.


Foto: Brandon Giesbrecht
Legg til ekstern kalender…