Uforutsigbart og uregelmessig

Pianist Einar Henning Smebye feirer Beethovens 249. og sin egen 69. fødselsdag.

Beethovens fem siste klaversonater danner et av de absolutte høydepunktene i musikkhistorien. Sammen med de siste kvartettene, Symfoni nr. 9 og Missa Solemnis er dette en uhyre spennende periode i Beethovens produksjon. Det er ytterst sjelden at man får anledning til å høre disse sonatene i løpet av én konsert og dermed oppleve hvor subtil og mangefasettert musikken er. En revidert (og gratis) utgave av essaysamlingen Form og innhold blir lagt ut ved inngangen. Her har pianisten ved fem analyser forsøkt å finne ut av hvorfor dette er musikk som stadig lever etter så lang tid og stadig setter oss som lyttere på prøve – full av hemmeligheter og nesten modernistiske virkemidler, som den er.

Opus 101 og 106 spilles i første avdeling kl. 14, opus 109, 110 og 111 spilles i andre avdeling kl. 16.15, med en kort pause før opus 111.

Konserten gjennomføres i flere avdelinger, med servering av pølser i pausen.

Foto: viZZZual.com via/Flickr

Legg til ekstern kalender…