Diktkurs med Gro Dahle

Du trenger ikke like dikt eller kunne noe om dikt eller ha erfaring med å skrive dikt, for dette er et område hvor det faktisk bare er fint å være uerfaren og uvitende, da er det heller ingen fordommer eller krav, holdninger eller føringer om hva et dikt er. For et dikt kan være hva som helst og hvordan-som-helst, det er bare opp til vår egen kreativitet og oppfinnsomhet hvor grensene for hva et dikt eller en sangtekst er, hvor mulighetene begynner og slutter. Dikt er lek og forskning, dikt er undersøkelse og pust, dikt er tull og tøys og humor eller stort alvor og tyngde, dikt er langt eller kort, stort eller lite, og det fins egentlig ikke noen definisjon, bortsett fra at det er et personlig uttrykk – eller avtrykk – av den som lager diktet. Helt vidåpent med andre ord. Og det kurset gjør er bare å sette fram en hel drøss med metoder og teknikker og verktøy og så prøver vi ut og leker og undersøker og ser hva som skjer. Sånn sett er dette et språk-lek-kurs som ikke krever noe annet av deltagerne enn at vi skal våge oss fram med ordene våre, prøve og lete og leke.

Mandag 23. september 10 – 19.30 ca ( én og en halv times lunsj)
NB Kl 10: Innledning og kort presentasjonsrunde: Hvert vårt yndlingsdikt
Grunnleggende spørsmål: Hva er et dikt egentlig?
Stemme, egenart og personlig uttrykk: Temperament, personlighet, egen stil,
”egen tut på hornet” Det rareste? Det som er mest deg? Et stykke personlighet?
Poetikk: poetiske regler / strukturer/ lovverk / trosbekjennelse. Manifest!
Ulike typer dikt: Barnedikt? Voksendikt? Dikt for eldre? Trøstedikt?
Ulike kriterier, ulike krav?? Fins det kriterier for et godt dikt?
Medstrøms-dikt vs motstrøms-dikt / bruksdikt vs kunst-dikt

Tid og kontekst
Modernismen: ”Modernisme kan sikte til formspråket i snevrere forstand og brukes da gjerne om diktning, spesielt lyrikk, som har brutt med det tradisjonelt «poetiske» i ordvalg, setningsbygning, billedbruk og metrikk og i stedet benytter hverdagsord og dagligtale, frie vers, alogiske ord- og setningsforbindelser, et åpent, flertydig billedspråk
Det store norske leksikon
Wikipedia: ”De «tradisjonelle» uttrykksmåtene var alle utdatert” – ”ønsket en mer direkte konfrontasjon” – ”nåtid og forandring”

Poetikk-oppgave/metatekstoppgave

Kl 11 – 13.30 Trender og perioder i modernismen
Futurismen og Marienetti – 10 t
Dadaismen og Hugo Ball -10t (ordposen/hattedikt)
Surrealismen og André Breton -20t (friskrift, automatskrift)
Projeksjonismen – dr Rorschack – 30t
Lunsj 13.30 – 15
15 – 19 (pauser innimellom)
Tom Phillips og black out-metoden -30t
Imagismen og Ezra Pound -20 – 50t
Skulpturelle dikt, dikt som form og konsept
Symbolisme 40, 50t,
ekspresjonisme 50t,
Konkretisme og Jan Erik vold 60-tallet
Politiske dikt, dikt med budskap 70-tallet
Naturdikt/nynorskdiktet 70tallet
Humre-dikt
Bildedikt, -80t (mer om i morgen)
Kort-prosa, horisontale dikt -90
Postmodernismen -90, -00
Kombinasjons-språk/fagspråk-koblinger -90
Dokumentarismen -90, -00
Samfunnsfenomener -00
Hverdagsdiktet 2000 – 2020t
Sinna-diktet 2015 – 2020t
Det selvbiografiske/biografiske diktet 2015 – 2020t
kl 19.30 Middag

Tirsdag 24. september
kl 9 – 13ca Språklige bilder
sammenligning
metafor
konkretisering
symbol
allegori
besjeling
personifisering
pars pro toto
Zeugma/ Sammenstilling
allusjon (figur, ramme, tid, sted, sitat/referanse, tittel)

Lunsj kl 13 – 14.30
14.30 – 19.30
Poetisk temperatur og ladning, hva øker og senker ladning?
Klisjé-sentimentalitets-lek
Humor
Dimensjoner
Psykologisk
Sosiologisk
Politisk
Samfunnskritisk / normkritisk / feministisk
Miljøkritisk / klimakritisk
Historisk
Religiøs
Pedagogisk
Filosofisk: Etisk, eksistensielt, epistomologisk
Metadimensjon / metadikt

Type-dikt
Spørsmålsdikt / Gåtedikt
Oppramsingsdikt, listedikt
Haikudikt, 3-linjere
Kjærlighetsdikt, sentrallyriske dikt , naturdikt
Dyredikt
Bydikt
Kontrast-dikt
Taledikt, hyllestdikt
Aforismer
Definisjonsdikt / beskrivelsesdikt
Tulledikt / lekedikt
Politiske dikt, religiøse dikt, budskapsdikt
Monolog
Peke-på-dikt/bitte-liten-ting-dikt/detalj-dikt
Google-diktet, facebook-oppdateringsdiktet, twitter-diktet, sms-diktet
Med utgangspunkt i det medbrakte yndlingsdiktet:
Å skrive et motdikt eller et svardikt eller forlengelsesdikt
Episke dikt, fortellende dikt
Systemdikt slik som abc-er, ukedag-dikt, sa-mor-dikt, hval-dikt
Ett dikt for hvert ledd i systemet, tenk grupper innen en hobby f eks
kl 19.30 Middag

Onsdag 25. september
9 – 12.30 ca: : Den syngende teksten / teksten som sang
Lyden: ordenes pust og bokstavenes personligheter
tekster løsrevet semantikk og innhold
lyddikt
Rytme
Rytme løsrevet regelmessig mønster
Gjentagelser og paralleller, strukturer
Pust, puls, driv
Mønster: monometer, dimeter, trimeter, tetrameter, pentameter osv
Iambe (lett, tung), troké (tung lett lett) , daktyl (vals)
Rim
Nonsens dikt,
Bokstavrim: Allitterasjon, assonans
Rim-og-rytme-mønstre, limrick, togstasjonsvekt-dikt
Ulike rimmønstre
Sangtekster, visetekster, jazztekster – viser: med rim, jazz: uten rim

12.30– 14 ca Lunsj

14 – 15 ca Titler
15 – 17: Lese høyt – Lese sakte, synge, nynne, rope, hviske lavt/ høyt, gjenta, messe.

Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på onsdag.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

Legg til ekstern kalender…