Nordic Black Theatre "Maya Angelou - Black Woman Rising"

Nordic Black Theatre production about the great poet, singer, writer and activist Maya Angelou

We tell the story of her life and work with music, dance and drama.

Maya Angelou var blant annet forfatter, lærer, danser, journalist, manus-forfatter, sanger, skuespiller, poet og aktivist. Hennes liv og arbeid var til stor inspirasjon for mange på 60- og 70 tallet og for de generasjoner som kom etterpå. Hennes bøker står fortsatt på skole-pensumet verden over. Hun var en nær venn av både James Baldwin og Malcolm X. Hun snakket 6 språk, vant uttalige priser og var mentor for mange kunstnere bl. a. Oprah Winfrey. Maya Angeloulevde et utrolig liv som nå blir dramatisert med dans, live musikk og drama på Nordic Black Theatre.

Forestillingen er på engelsk

- – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Maya Angelou was, amongst other things, a writer, teacher, dancer, journalist, screenwriter, singer, actor, poet and activist. Her life and work were a great inspiration to many in the 60s and 70s and for the generations that followed. Her books are still on school curriculums worldwide. She was a close friend of both James Baldwin and Malcolm X. She spoke 6 languages, won numerous awards and was a mentor to many artists including Oprah Winfrey. Maya Angelou lived an incredible life that is now being dramatized with dance, live music and drama at Nordic Black Theatre

The performance is in English

- – - – - – - – - – - – - – - – - – -

written by Kagiso Lesego Molope

directed by Cliff A. Moustache

assistant director: Terese Mungai-Foyn

dramaturg: Nelly Winterhalder

choreographer: Bright Wamwanduka

at Nordic Black Theatre & Cafeteatret – Hollendergata 8, Grønland, Oslo

Legg til ekstern kalender…