APICHAYA WANTHIANG: ”BURN, RAGE, RISE”


Into the night,
bright black postures
fixed, in an attempted escape.

From god’s point of view
crisis abstracted into blots and patches
barely an image.

Quietly arises
a rage, raging
obliterating language.

Burn, rage, rise.

*

Vi tenker ofte på høyoppløselige bilder som rike, og små, komprimerte, flyktige digitale bilder som av dårlig kvalitet. Lavere oppløsning skaper ofte en uskarphet, en brist eller vaghet: dette er elementer som allerede finnes i abstraheringsprosessen. Innenfor malerkunsten resulterer denne mangelen (på oppløsning eller klarhet) i produktive fenomener (som uklarheter, glipp og brister) som oppmuntrer fantasien og til å se ting på nytt.


Wanthiang vil vise en malerisk installasjon som utforsker verdien av det subjektive langsomme blikket i et hektisk samfunn. Installasjonen er basert på et lite utvalg av funnet billedmateriale fra media. Hennes interesse er todelt: For det første hva som skjer når vi fester oss ved et bilde en stund, for eksempel ved å male det igjen og igjen, og for det andre hva som oppstår i prosessen med å abstrahere fra en hendelse i det virkelige liv, til et nyhetsbilde, til en materiell manifestasjon. Med arbeidet undersøker hun hvordan bilder forflytter seg og påvirker vår oppførsel. Mer spesifikt dreier hennes arbeid seg om hvordan vi bruker en begrenset ressurs: nemlig vår evne til å være oppmerksomme.


APICHAYA WANTHIANG: BURN, RAGE, RISE
Åpning: Lørdag, 14. september, kl. 13.00 – 16.00
Utstilling: 15. september – 6. oktober 2019
Åpningstider: Tors: kl. 12.00 – 16.00, lør – søn: kl. 12.00 – 16.00


Utstillingen er støttet av Kulturrådet, Trondheim Kommune og Norske Kunstforeninger.

Legg til ekstern kalender…