Internasjonal Butoh-dans konferanse

Konferansen fokuserer på forbindelsene mellom Butoh’en som dansepraksis i en interdisiplinær kontekst, og en teoretisk kunnskap som både er relevant for og i dens praksis. Konferansen består av faglige artikler, vitenskapelige og kunstneriske presentasjoner, filmvisninger, interaktive installasjoner, performancer og en workshop. De inviterte hovedinnlederne og foredragsholderne er tidlige aktører i Butoh-verdenen, og gir et historisk grunnlag for å uttrykke og dele Butoh’ens opprinnelse som et alternativ til andre danseformer. Med dette skapes en bro mellom de japanske røttene i Butoh, og de nye trendene i denne danseformen.
docs.wixstatic.com/ugd/2a4c…

Legg til ekstern kalender…