Å skrive frem minner med Kristin von Hirsch

”Å skrive frem minner” handler om å utfordre seg selv. Ved hjelp av en rekke morsomme hukommelsesøvelser jobber vi oss inn i alt det vi tror vi ikke husker. Vi jobber i grupper og individuelt, for den kollektive hukommel- sen trigger ofte den personlige, og vi bruker lukt, smak, hørsel, syn og følelse som springbrett. Ved hjelp av enkle skriveøvelser fester vi minnene til papiret før de driver tilbake til glemselen, for når de er oppe i dagen kommer refleksjonene, og med dem nye minner.

Tid:
Lørdag 23. november klokka 10.00 – 19.00 og
Søndag 24. november 2019 10.00 – 18:00
Pause: 13.00 til 14.00

Legg til ekstern kalender…