DNA?AND? Feat N.U. Unruh (Einstürtzende Neubauten)

DNA?AND? har brukt uka sammen med Einstürtzende Neubautens NU Unruh på å bygge egne instrumenter. Dette blir debutkonserten deres sammen, på den nye instrumentparken!

DNA?AND? er et friimprovisasjons-kollektiv med noen unge med Down syndrom, og noen voksne uten. De spiller på det de kan få fingra i.

DNA?AND? har holdt på siden 2013, og prøvd å utvikle en musikalitet som ikke avhenger av teknisk finesse, men av tilstedeværelse, spontanitet, lytting og timing, som ungdommene er bedre på enn de fleste.

For å utvikle dette videre — kanskje for å komme litt bort fra forventningene som lett oppstår når man ser noen med et tradisjonelt instrument, kanskje for å utforske lyder som ikke er så knytta til de instrumentene, og kanskje for å se om vi kan jevne ut hierarkiet som er vanskelig å unngå når noen er voksne og spiller noe de har lært og andre ikke. Så hvis nye instrument gjør det vrient for de voksne, er det bare bra.

Konserten starter nokså presis!

Cc 100

Foto: Jannik Abel

Legg til ekstern kalender…