Frokostmøte om sykkelturisme

Syklistenes Landsforening, sammen med Visit Bergen og FjordNorway, inviterer til frokostmøte om sykkelturisme. Vi spanderer frokost, og må vi vite hvor mange som kommer. Så husk å melde deg på ved å sende en e-post til liv@syklistene.no innen torsdag 17.10! :)

Sted: Nordre Nøstekaien 1.

Dette er en del av Syklistenes Landsforening sin Bergensuke. Uken avsluttes med landsmøtet, foreningens høyeste myndighet. Se hele programmet for uken og les mer på syklistene.no/aktuelt/sykke…

08.30-08.45: Frokostmingling

08.45-08.55: SLF – Velkommen! v/Liv J. Paulsen

08.55-09.25: FjordNorway – strategi for internasjonal sykkelturisme. Produktutvikling, prioriteringer og erfaringer med lokale aktører og sykkel-operatør. Innspill og diskusjon! v/Asgeir Blindheim

09.25-09.50: SLF – Interreg-prosjekt mellom Norge og Sverige. Grenseoverskridende sykkelturisme v/Liv J. Paulsen

09.50-10.20: Visit Bergen – Sykkelturisme Bergen, markedsføring og produktutvikling v/ Frode Nergaard Fjeldstad

10.20-10.30: Oppsummering og veien videre

Husk: påmelding til liv@syklistene.no innen 17.10

Legg til ekstern kalender…