Unni Wikan: Håndtering av sorg og død i ulike kulturer

Gjennom et langt liv har Unna Wikan ervervet livsvisdom gjennom nære møter med mennesker fra andre kulturer, og hun er en levende historieforteller som vi alle kan lære noe av. I foredraget formidler hun ulike historier fra muslimer, hinduister og buddhister om hvordan de takler eksistensielt krevende situasjoner i form av sorg og død.  Unni Wikan er professor emerita i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.Hun har gjort feltarbeid i mange land og har skrevet en rekke bøker og fagartikler.  Hun er en kjent samfunnsdebattant og fikk Fritt Ord prisen i 2004 for sine innsiktsfulle, åpenhjertige og utfordrende bidrag til debatten om verdikonflikter i det flerkulturelle samfunnet

Foredragene finner sted: Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) i aud. 1, Universitetet i Oslo, Moltke Moes vei 39, Blindern.
Åpent for alle – gratis adgang!

Legg til ekstern kalender…