Finn Iunker: Praksis

Vinner av Ibsen-prisen og internasjonalt anerkjent for sine skuespill Finn Iunker kommer til Litteratur på Blå for å snakke om sin nye bok, Praksis. Boken er en samling av Iunker sine essays skrevet mellom 2015 og 2018, og viser et bredt register av engasjementer og perspektiver. Temaene spenner fra Torgersen-saken til fair trade i kunstbransjen, fra omskjæring av gutter til de kaotiske og pinlige omstendighetene rundt suksesspremieren på Brechts Tolvskillingsoperaen i 1928 – med forholdet mellom estetikk og etikk som gjennomgående interesse.

Som lesere av Iunkers essays bør være kjent med, har utspillene hans skapt mye kontrovers. Han har kranglet på seg folk fra de fleste hold i norsk offentlighet, og ble for eksempel av Henning Hagerup kalt «en ren dilettant på kritikkens område» for i en anmeldelse å ha belært Ole Robert Sunde om bruk av ord og uttrykk.

Med sin nøysomhet og kompromissløse penn har Finn Iunker utvilsomt en viktig funksjon i kunst- så vel samfunnsdebatten, og det er en glede å ønske velkommen til et dybdeintervju med ham hos oss på Blå. Finn Iunker vil samtale med Ola Mile Bruland fra redaksjonen.

Dørene åpner kl. 19.00. Samtalen starter kl. 19.30.
CC: 50 kr.

Legg til ekstern kalender…