Den personlige minneboken i tekster og bilder – workshop med Kristin von Hirsch

På dette kurset utforsker vi kombinasjonen ved å skape en personlig minnebok vi kan ha i bokhylla, bla i og utvide. Det handler om å komponere, – finne et formspråk som passer til det vi vil fortelle, og siden ingenting av det vi gjør disse to dagene involverer en da- taskjerm, handler det om å jobbe manuelt: skissere, drodle, prøve, feile, måle, klippe, lime. Vi skal designe, – skape personlige tidsko- loritter og fortellinger ut fra tekstene, bildene og det andre materialet vi har til rådighet. Kurset er en oppfølger til kurset å skrive frem minner, men vil også fungere fint for deg som har bilder og kortere tekster liggende, samt et forsett om å lage noe det går an å bla i før neste årtusenskifte.
Kristin von Hirsch er forfatter, fotobasert billedkunstner og grafisk designer. Hun har skrevet flere bøker, blant annet er hun forfatter, fotograf og redaktør av de fire best- selgende bøkene om Barndom på 50-60-70- og 80-tallet. Hun er utdannet bibliotekar og har en master i religion og filosofi. www.kristinvonhirsch.no

Legg til ekstern kalender…