Ways of Seeing - gjestespill på Hovedscenen

Ways of Seeing ble beskyldt for å krenke privatlivets fred og etter hvert sett på som årsaken til en serie trusselaksjoner mot justisministerens hjem. Kunstnerne ble dessuten utsatt for personangrep og trusler så grove at de så seg nødt til å anmelde forholdene til politiet. I byrådet i Oslo fremmet Fremskritts-partiet et forslag om å trekke Black Box Teaters kommunale støtte, et forslag som ingen andre parti støttet. Saken fikk en brå vending da justisministerens samboer ble siktet for å ha fingert handlingene som av politiet og media ble omtalt som alvorlige trusler mot demokratiet. Det resulterte i justisminister Tor Mikkel Waras avgang.

Dagen før Waras samboer ble siktet i saken, siktet Oslo-politiet teatersjef ved Black Box Teater Anne-Cécile Sibué-Birkeland, teater-regissør Pia Maria Roll og skuespillerne Sara Baban og Hanan Benammar for å ha krenket privatlivets fred. Denne sikt-elsen ble senere frafalt.

Ways of Seeing har skapt stor debatt og har vært utgangspunkt for diskusjoner om ytringsfrihet, jus, etikk, politiets rolle, kunstens rolle, mediehåndtering, kommentarjournalistikk, armlengde-prinsippet, maktforhold og stipendtildelinger. Den heftige debatten rundt Erna Solbergs uttalelser og pressens behandling av saken har satt spor i norske offentlighet.

Aldri tidligere har en teateroppsetning vært utgangspunktet for tilsvarende oppmerksomhet. Gjennom å utforske temaet overvåking og grensene mellom hva som er lov og hva som er ulovlig, setter Ways of Seeing viktige spørsmål på dagsorden. Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund, som ledet etterforskingen av den ulovlige statlige overvåkningen av venstresiden på 90-talet, er også sentral i forestillingen.

Gjestespill i samarbeid med Pia Maria Roll, Hanan Benammar og Sara Baban 17.– 18. mars 2020