Ali Jabaly "Internal Shadow"

Kunstplass har gleden av å presentere årets festivalkunstner ALI JABALY med utstillingen INTERNAL SHADOW. Ali Jabaly (1992) er født og oppvokst i Gaza og er for tiden bosatt i Nord-Norge.


NB: Kunstplass har flyttet til AKERSGATA 1 – like ved Skansen og Kontraskjæret.

For 9. år på rad samarbeidet Kunstplass med HUMAN International Documentary Film Festival, som i 2020 går av stabelen i Oslo 24. februar – 1. mars. Utstillingen varer til 26. april 2020.

PROGRAM UNDER HUMAN 2020:
Onsdag 26.2. 18.00-20.00: Vernissage
Torsdag 27.2. 18.00-19.00: Artist talk
Lørdag 29.2. 12.00-13.00: Film screening og samtale med Mohamed Jabaly og Vibeke Harper

*scroll down for text in ENGLISH *

Ali Jabaly har i flere år arbeidet med prosjekter knyttet til okkupasjonen av Gaza. Han er spesielt opptatt av de menneskelige utfordringene og mangelen på bevegelsesfriheten både innad i Gaza og med omverdenen. Utstillingen Internal Shadow er knyttet til unge menneskers situasjon, samtidig som det gjenspeiler hans indre tilstand og følelse av både en psykologisk og fysisk beleiring. Ali bryter ned grensene gjennom bruk av farger og kunstneriske virkemidler.

“Gjennom kunsten prøver jeg å uttrykke det palestinske folks standhaftighet,» sier Ali Jabaly

Til filmfestivalen har Ali malt et nytt stort maleri rett på veggen inspirert av utstillingen «Dreamers among the rubble» som han lagde i Gaza våren 2019. Denne utstillingen fant sted inne i en bygning i Gaza som ble ødelagt av bomber i 2014. Hvordan finner du sjelen i ødeleggelsen? spurte Ali seg selv da han startet prosjektet. Han bestemte seg for å forvandle det utbombede skallet og den smuldrende fasaden i det kjente italienske komplekset i Nasr-området i sentrum av Gaza til en fantastisk friluftsutstilling. Han lagde store portretter av mennesker som lengter etter et bedre liv, og gjennom kunsten klarte han å bringe livet tilbake til bygningen. På Kunstplass midt i Oslo gjør han om de hvite veggene og bryter med folks forventninger til hva et galleri og visningsrom kan være.

Al-Jabali er født og oppvokst i Gaza. Han ble interessert i kunst allerede som 11 åring og utviklet etter hvert sine kunstneriske ferdigheter innen graffiti. Han har studert interiørdesign, han spesialisert seg på portretter, illustrasjoner og digitale malerier. Høsten 2019 begynte han på en BA på Nordland Filmkunstskole i Kabelvåg. Ali har opplevd kriger, bomberegn og ødeleggelser i Gaza, og kunsten hans er et fargefult svar på palestinernes styrke. Han har deltatt i flere kunstutstillinger nasjonalt og internasjonalt, bl.a. hos Small Project i Tromsø i juni 2019.

*TEXT IN ENGLISH**
HUMAN INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL EXHIBITION:
ALI JABALY – INTERNAL SHADOW

Kunstplass has the pleasure of presenting this year’s festival artist Ali Jabaly with the exhibition INTERNAL SHADOW. Ali Jabaly is a 27-years old Palestinian artist from Gaza, who currently resides in Northern Norway.

Ali Jabaly has for several years worked on art projects related to the occupation of Gaza. He is particularly concerned about the human challenges and the lack of freedom of movement both in Gaza and with the outside world. The exhibition Internal Shadow is related to the situation of young people, while also reflecting his inner emotions and sense of being under siege both psychologically and physically. Ali is breaking boundaries through his artistic expression and use of colours and images.

“Through art, I try to express the steadfastness of the Palestinian people,” Ali Jabaly

For the film festival in Oslo Ali has painted a new large mural on the wall inspired by an exhibition he recently created in Gaza entitled “Dreamers among the rubble”. This exhibition took place inside a building in Gaza that was destroyed by bombs in 2014. How do you find the soul in the destruction? Ali asked himself as he started the project. He decided to transform the bombed-out shell and crumbling facade of the famous Italian complex in the Nasr area of central Gaza into a fantastic open-air exhibition. He created large portraits of people longing for a better life, and through art he managed to bring life back to the building. At Kunstplass in the middle of Oslo, he deconstructs the white walls and make the viewer experience art in a new manner.

Al-Jabali was born and raised in Gaza. He became interested in art already as a kid, and gradually developed his artistic skills in graffiti. He studied interior design, and he is a professional painter specialized in portraits, fine art, illustration, and digital art painting. In the fall of 2019, he started a BA at Nordland Film- og kunstfagskole in Lofoten. He has participated in several art exhibitions nationally and internationally, including at Small Project in Tromsø in June 2019.

Legg til ekstern kalender…