Klemmestunt Hug for freedom

1 Meter AVSTAND, FRYKT, STERILISERING, MUNNBIND OG HANSKER har blitt hverdag for folk flest. Det setter dype spor i oss alle, og forandrer hverdagen radikalt for alle som har med mennesker å gjøre. De økonomiske konsekvensene er for mange enorme, men det er kanskje det minste problemet.
Selvmord, depresjoner og traumer florerer, og vår kultur og våre samværsformer er blitt deformert til det ugjenkjennelige.
Men kunnskapen om det kyniske og rotne spillet som myndigheter og korporasjoner spiller er økende.
Det er nødvendig med en omfattende helbredelsesprosess og reorganisering av det syke systemet som har gjort selvklemmehilsen og fothilsing hverdagslig. Jeg foreslår at vi som har gått igjennom denne syke perioden uten frykt, og som forstår at et sterkt immunforsvar bygges av blant annet nærhet og hudkontakt og at et naturlig daglig møte med virus og bakterier er bedre enn all verdens munnbind og antibac, begynner en klemme og nærhetskampanje. Vi må spre bevissthet om menneskeheten som en organisme og spre kjærlighet og tilgivelse til de villfarne. Jeg trenger en gjeng som er klare til å bli med i en flashmob/klemmedemonstrasjon mot koronahysteriet. Vi må peke på at vi opplever et drakonisk politisk spill hvor virus, langvarig forgiftning og fearmongering er verktøy for å innføre det totale teknologiske overvåkningssamfunn hvor mennesker blir gjort til roboter.

Nærhet og kjærlighet er det verste psykopatene vet, så som en fredelig og ikkevoldelig aksjon vil det paradoksalt nok ramme herskerpakket så det svir.

Legg til ekstern kalender…