Kidical Mass Oslo - Verdens bilfrie dag

Oslosyklistene planlegger å gjennomføre et barne og familievennlig sykkelarrangement 22. september.
Vi vil markere at barns autonomi og trygghet ikke prioriteres nok, og at alt for lite gjøres for å nå det nasjonale målet om at 80% av alle turer til skolen skal kunne skje til fots eller på sykkel.

Du trenger ikke være medlem, eller ha barn, men kunne stille deg bak budskapet
om å begrense trafikken, ikke barna.

Fra Svensk Cyklings rapport i fjor: Alexander Ståhle, stadsforskare vid KTH, beskrev hur gatorna under 1900-talet gick från att vara en plats där barn lekte till att bilarna tog över. Precis som att politiken då skapade ett bilsamhälle så behöver beslut fattas idag som ger hållbara städer.

svenskcykling.se/rapporter/…

Legg til ekstern kalender…