THE YEAR OF THE DISCOVERY

The Year of Discovery er en semi-dokumentar som tar tilskueren inn i samtaler mellom mennesker på en kafé i Cartagena i Sør-Spania. Opptakene er filmet med et Hi8-kamera, og filmen blir presentert i split-screen panorama. Vi blir ført tilbake til 1992, til et land preget av fortidens fascisme, for å samtidig å ville vise seg frem i en ny tid som en moderne og velfungerende medlemsstat i EU.

Mellom kaffe og sigaretter, mat og drikke, latter og utbrudd av sinne, blir kaféen et sted for intelligens, humor og inderlighet. Vi hører om alt som er viktig for menneskene i dette rommet og alt som har påvirket livene deres: francoismen, arbeidsforhold, unionisme, kapitalisme, EU, den økonomisk situasjonen, helseproblemer, familie og venner. De personlige historiene forbindes til det globale bildet, en arbeiderklasse presset inn i rammene til et stadig mer nyliberalt samfunn.

Men hva skjedde så i 1992? Vi husker Expo i Sevilla og OL i Barcelona og 500-årsmarkeringen for oppdagelsen av Amerika. Men disse festlighetene er ikke det som er i fokus her, de blir en ikke-kongruent bakgrunn til en mørkere virkelighet i disse menneskenes liv.

Her formes det kollektive minnet, bit for bit, og hvert nytt ord legges til det forrige. For alle i Cartagena husker året 1992 for protestene mot nedleggelse av flere store lokale arbeidsplasser. Her eskalerte dette til vold mellom arbeiderne og politiet og i konsekvens til nedbrenningen av det lokale rådhuset.

Denne filmen er et ekko av andre samtidige sosiale bevegelser. Derfor er The Year of Discovery ikke en film om Spania alene, og vi er ikke alene et publikum. Dette er en film om oss alle. Vi sitter ved samme bord, for å dele historiene våre, for å lytte med deltakelse eller motstand, siden dette er vårt felles sted å være. Alt dette handler til sist om tilhørighet og samspillet med samfunnet rundt deg.

Legg til ekstern kalender…
#film