Skrivekurs med TRUDE MARSTEIN. Helgekurs i Oslo

Det blir fokus på å utvikle gode «leseverktøy» for å kunne skrive bedre selv. For å kunne skrive godt, er det helt nødvendig å bli en mer bevisst leser. Vi vil derfor nærlese tekster av etablerte forfattere, og gå gjennom emner som etablering, perspektiv, dialog, struktur / oppbygging m.m. Det blir gitt spontane skriveoppgaver underveis som knyttes opp mot disse emnene.
Innleverte tekster skal være fra tre til ti sider sammenhengende prosa.

Legg til ekstern kalender…