Æ Å: Språkforbindelser

grafikk: stuler og sønn

*

Velkommen til Æ Å Trondheim litteraturfestival 2021. Temaet for festivalen er «jord». Med dette temaet ønsker vi å sette fokus på bokstaver, språk og litteratur som et grunnlag og jordsmonn for eksistensen vår.

*

SAMTALE: SPRÅKFORBINDELSER
Ann Jäderlund har vært en av svensk poesis viktigste stemmer siden åttitallet. I 2016 gjendiktet hun Signe Gjessings debutbok “Ud i det u-löse” fra 2014. Det blir et spennende møte mellom to av Skandinavias mest særpregede poeter. Samtalen ledes av Andreas Vermehren Holm. Andrea Skogtrø Eggan introduserer.
DANSK/SVENSK
Live via ZOOM

*

Les mer om deltagerne her: www.forfattersentrum.no/mid…

*

Æ Å TRONDHEIM LITTERATURFESTIVAL 2021
Alejandro Albarrán Polanco (MX) / Nathaniel Farrell (US) / Ann Jäderlund (SE) / UKON (SE) / Signe Gjessing (DK) / Monica Aasprong (NO/SE) / Andreas Vermehren Holm (DK) / Gunnhild Øyehaug / Casper André Lugg / Adelheid Seyfarth Gulbrandsen / Karoline Brændjord / Liv Gulbrandsen / June Sommer Strask / Ellen Grimsmo Foros / Montaser Abdelmawgood / Jon Ståle Ritland / Kari Stai / Håvard J. Nilsen / Erlend Skjetne / Martin Ingebrigtsen / Bendik S. Vada / Pernille Høegh (DK/NO) / Sigrid Elise Strømmen

*

Festivalen foregår digitalt mellom 11.–13. mars. Det digitale programmet presenteres i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim. Festivalens enkelte programposter blir strømmet til bestemte dager og tider, og hver enkelt video vil ligge tilgjengelig i 24 timer hver før de tas ned. Det er gratis for publikum å se festivalen på nett. Publikum kan forvente seg en flora av opplesninger, samtaler, foredrag, presentasjoner og musikalske innslag, samt språk-, kultur- og naturforbindelser på tvers av landegrenser og kontinent.

*

Æ Å Trondheim litteraturfestival arrangeres annethvert år. Arrangør er Norsk Forfattersentrum Midt-Norge.

*

Se fullstendig program her: www.forfattersentrum.no/arr…

*

Sponsorer: Trondheim kommune, Trøndelag Fylkeskommune, Fritt Ord, Arild og Emilie Backhes Fond, NTNU og Norsk Forfattersentrums medlemsfond.

*

Samarbeidspartnere: Litteraturhuset i Trondheim og Trøndersk forfatterlag.

*

Kunstnerisk råd: Bendik Vada, Kaisa Aglen og Margrethe Aas.

Legg til ekstern kalender…