Kreativt Mandagsmøte med Mirte Bogaert

Kreativt Mandagsmøte er et tilbud til det kreative miljøet i Bergen på tvers av kunstfelt og sjangre. Hver måned inviteres en lokal kunstner (komponist/forfatter/billedkunstner/scenekunstner/filmskaper/musiker…) til å fortelle om sin kreative praksis. Det skal gi et innblikk i ulike metoder og forskjellige måter å takle utfordringer innenfor kreativt arbeid på, og inspirere til egen skaping.
Til mars-møte har vi invitert danser og koreograf MIRTE BOGAERT.
Mirte utvikler scenekunstprosjekter som benytter seg av forskjellige strategier for å veve sammen kropp, bevegelse, lyd, lys og tekst.
I 2020-2021 har hun også vært del av mentor programmet Borealis Ung Komponist der hun utforsket hvordan hun – som koreograf – kan skrive musikk for ensemblet Currentes.

Samtalen kommer til å foregå på engelsk.

Kuratert av Eva Pfitzenmaier; støttet av Brak, VISP, Proscen og Litteraturhuset.

STED: Fossestove på Litteraturhuset.
TID: kl 14.


Creative Monday Meeting is an initiative aimed at the creative scene in Bergen across artistic disciplines and genres with the intention to inspire and to give an insight into different working methods and ways of tackling challenges that come with working creatively. Every month we invite one local artist (composer/writer/visual artist/choreographer/film maker/musician…) to talk about their creative practice.
For march meeting we have invited dancer and choreographer MIRTE BOGAERT.
Mirte develops performing arts projects where she employs different strategies to integrate body, movement, sound, light and text with each other. In 2020-2021, she is also part of the mentor program Borealis Ung Komponist, where she explored writing music for the ensemble Currentes.

The talk will be held in English.

Curated by Eva Pfitzenmaier; supported by Brak, VISP, Proscen and Litteraturhuset.

PLACE: Fossestove at Litteraturhuset.
TIME: 14.00.

Legg til ekstern kalender…