Åpen Mikrofon på Hotell Borge

Det er satt av maks tre minutter pr innslag, og det er fint om dere selv passer på å overholde tidsrammen. Fem personer leser / synger / forteller fortløpende, og så er det ca ti minutters pause.
Det hyggelig om alle blir igjen til sistemann har lest.
Max antall opptredener: ca 15

Et vennligsinnet publikum og talentspeidere er hjertelig velkomne. Har kan kontakter knyttes, og gode ting skje. Ta gjerne med bøker dere vil selge, gi bort eller vise fram. Reklamer for skrivekurs, lese- og skrivesirkler, festivaler, litterære arrangementer etc etc.

Saman er vi mindre aleine :-)

Legg til ekstern kalender…