Tekstutvikling med Merete Morken Andersen

Undervisningen består av forelesninger om skriveteknikk, komposisjon, ulike dramaturgiske modeller, skriveprosessen og de skapende kreftene i oss, og det praktiske knyttet til det å få teksten sin ut til leserne, enten det er gjennom forlag eller på annet vis. Det blir også igangsettende øvelser. Dagsprogrammet er lagt opp slik at du kommer inn i en god rytme av hvile, veiledning, samtaler, arbeid med eget prosjekt og utforsking av det som er din egen stemme, — både i livet og i teksten.

Jeg underviser i to bolker hver dag, en på to timer og en på halvannen time.
Veiledning og skrivefellesskap

Kurset egner seg for både deg som skriver skjønnlitterært, og for faglitterære skribenter. Alle deltakere får også individuell veiledning på sitt skriveprosjekt, og tilgang til et lukket nettforum der det blir lagt ut fagstoff som kan være til nytte i skriveprosessen, og der du kan holde kontakt med de andre deltakerne i skrivefellesskap når kurset er slutt.

Du vil få tips og veiledning om hvordan arbeidet med tilbakemeldinger kan fortsette i mindre grupper når man er kommet hjem, enten via nettforumet, eller med virkelige skrivegruppemøter.
Inspirasjon og eksempler

Jeg bruker både film, digitale medier og billedkunst i undervisningen. Og jeg inviterer med en forfatter på kurset, slik at du ved selvsyn kan få innblikk i hvordan arbeid med litterære og kunstneriske prosjekter foregår, og bli kjent med en person som kan være til inspirasjon.
Innkvartering og smittevern

Du bor på enkeltrom. Vi har en liten gruppe, og spiser i eget rom i spisesalen. Det er god plass i undervisningsrommet. Vi har god erfaring med smittevern på Borge hotell, etter at vi holdt kurs der sommeren 2020.

Legg til ekstern kalender…