Heidi Glattre / Rift - S9 Galleri 14. til 26. august 2021

Heidi Glattre sier følgende om sitt arbeide:
Ved siden av todimensjonale arbeider i kull og kritt, monterer jeg fram innstallasjonsverk av papir. Jeg har en akademisk bakgrunn i bunn og benytter derfor nesten alltid tekster fra bla litteratur og annet for å formulerede tematiske innslagene i arbeidene. Billedkunsten er for meg en visuell filosofi, en måte å tenke og forstå på. Gjennom papir-innstallasjonene forsøker jeg å beskrive litterære verk ved hjelp av visuelle virkemidler, men der språklige referanser er av grunnleggende betydning. Jeg river i stykker tekstverk for på den måten å formulere et annet språk.

I foldearbeidene jobber jeg todimensjonalt. Gjennom en vaske – krølle – tørke teknikk tar lerretene grep så og si, og min autoritet forrykkes ved å stille noen ubehagelige spørsmål til meg om grenser for frihet og kontroll. Arbeidene blir mer eller mindre stående uimotsagt og min bruk av kull, kritt og tidvis pigment, minimal. I disse arbeidene er det prosessen som er av grunnleggende verdi og verkene fremstår som romlige og fraktale.

Innimellom tegner jeg med blyant på papir. Dette ligger tett oppunder det å skrive og er forsonende prosess, som gir rom for eierskap og refleksjon.

Velkommen til vernissage lørdag 14. august kl. 15.00
Åpningstider ellers: Onsdag til søndag 13.00 til 17.00
Utstillingen kan oppleves t.o.m. torsdag 26. august.