Mor Efrony: Little Queer Lullaby

(((O)))

Once upon a time they were she
And she is a Multi Orgasmic creature
Each and every O was rippling the sky
Each and every O is rippling the night

Each and every O energizing her
Each and every O nurturing the earth
And she is a Multi Orgasmic creature
Each and every O ripples beyond the periphery of her skin

And she was just ripe
She is ripe so
Come
Play
Come play with
Come

-

«Little Queer Lullaby» – lydverk komponert for Parabol-prosjektet i forbindelse med utstillingen Irresistible Earth. Komposisjonen laget for en parabolsk høyttaler ble spilt inn i et livmorlignende akustisk oppsett laget av tre, tibetanske klokker, indiske klokker (tarlam) og en ud. Det remiksede sitarpartiet ble spilt inn gjennom prosjektet Dreamwaves/ Concert for a Sleeping Conductor, en live feedback loop konsert der den visualiserte pusten til et sovende publikum ble et ledende verktøy.

Mor Efrony er en Oslobasert kunstner og dj med internasjonal bakgrunn. Hun fokuserer på maleri, skulptur, lyd, kjønn, natur, migrasjon, kjærlighet og velvære.
«Little Queer Lullaby» er et glimt fra hennes nye prosjekt Listen to a Moonquake som skal vises på Galleri BOA og Bærum Kunsthall i 2022.

Sweet Spot Sensors og program: Sagar Sen, sitar: Mor Efrony. Foto: Nina Krogh.

-

«Little Queer Lullaby» – sound piece for the Parabol project at the exhibition Irresistible Earth.
The composition made for a parabolic speaker was recorded in an instant womb-like acoustic set up made of wood, Tibetan bells, Indian bells (tarlam) and an oud.The remixed sitar part was recorded through the project Dreamwaves/ Concert for a Sleeping Conductor. A live feedback loop concert in which the visualized breathing of a sleeping audience became a conducting tool. Sweet Spot Sensors and Program: Sagar Sen, sitar: Mor Efrony. Photo by Nina Krogh.

Mor Efrony is an Oslo based artist and dj with an international background.
She is focused on painting, sculpture, sound, gender, nature, migration, love and well-being. «Little Queer Lullaby» is a glimpse from her new project Listening to a Moonquake
that will showcase at Galleri BOA and Bærum Kunsthall in 2022.