Doku:nomics #6: The Price of Progress - Industri møter natur

- What is food? Profit or health?

Noen er villige til å ta risikoen forbundet med innføringen av nye teknologier og teknikker i landbruket, som GMO, mens andre roper varsku: Når skaden har skjedd er det allerede for sent. Er vi villige til å spille roulette med matjorda eller matsikkerheten?

I filmen Price of Progress møter vi motstridende, men sterke, narrativer om hvordan vi best kan sikre matsikkerhet og helse.

Hvem har rett; forskerne, miljøvernerne, politikerne eller industrien?

Introduksjon ved Arild Vatn: Industri møter natur

Hva skjer når naturens sirkulære rytme møter økonomiens lineære push?

Arild Vatn er samfunnsøkonom og professor i miljøvitenskap ved NMBU, og medlem av fagrådet i Rethinking Economics Norge. Vatn har internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid innen institusjonell og økologisk økonomi. I 2007 mottok han Veblen-prisen for sitt arbeid med institusjonell teori, og i 2016 mottok han «the Boulding Award» gitt av The International Society for Ecological Economics.

Legg til ekstern kalender…
#Film