Samskriving på zoom

Det legges ut igangsettende skriveoppgaver hvert kvarter. Det er meningen at oppgavene skal gi en impuls til å skrive. Man kan ikke svare feil på dem. Det er bare å følge assosiasjonene oppgavene gir deg og skrive i vei. Tekstene skal ikke deles. Det som skrives kan du se på som råmateriale som du kan bearbeide seinere. Etter at samskrivinga er ferdig, fra kl. 20:15 til 20:45, blir det en samtale med en forfatter. 27.12 blir det frofattersamtale med Somaya el Sousi fra Gaza klokka 19 til 21 29.12 blir det forfattersamtale med Camilla Bogetun johansen klokka 19 til 21 Det gjør ingenting om dere kommer for seint inn i zoomrommet, for Marianne og jeg sitter parat og slipper dere inn når som helst! Facebook-gruppe: Vi har laget en facebook-gruppe for alle som har vært med på samskriving. I den gruppa kan vi alle inspirere, informere og invitere hverandre til bokslipp, litterære arrangementer, fester og festivaler. Kursholdere: Marianne Teie og Jorunn Solli Målgruppe for kurset: Alle som ønsker kurs i samskriving på Zoom

Legg til ekstern kalender…