Queer Community Club (QCC), 10. JUNI / 2. etg. Internasjonalen

(english text below ❤ )
Q͛U͛E͛E͛R͛ ͛C͛O͛M͛M͛U͛N͛I͛T͛Y͛ ͛C͛L͛U͛B͛ ͛(͛Q͛C͛C͛)͛
inviterer deg til åpningsfest med byens nyeste skeive klubbkonsept!
QCC er en videreføring av tidligere Kjønnsklubb. Vi flytter inn i legendariske 2. etasje på Internasjonalen og kjører minnerik klubb hver måned!
>→→→→→→→<-<-<-<-<-<-<-<-
(𝗤𝗖𝗖) 𝗤𝘂𝗲𝗲𝗿 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 𝗖𝗹𝘂𝗯 er et non-profit eksperimentelt queer klubbprosjekt med lidenskap om å skape et sterkt fellesskap gjennom kreative sammensmeltede prosesser, bryte ned hierarki mellom performere, musikere, deltakerne og rommet, de-konforme stedet og dansegulvet til å bli et felles samfunnspolitisk rom for utforskning og personlig uttrykk av kjønn, seksualitet, kunst og frihet.
Sammen løsriver vi oss fra normer og konvensjoner, tenker fritt, tenker annerledes, spiller musikken slik vi vil, danser det kroppen sier, fremfører slik intuisjonen leder oss.

𝑫𝒂𝒏𝒔 𝒅𝒆𝒈 𝒗𝒊𝒍𝒍 𝒐𝒈 𝒖𝒏𝒊𝒌 𝒕𝒊𝒍 𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆, 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐 𝒐𝒈 𝒕𝒆𝒄𝒉𝒏𝒐 𝒎𝒆𝒅:

𝐃𝐉 𝐁𝐑Ø𝐃𝐒𝐊𝐈𝐕𝐄

𝐘𝐄𝐍𝐍𝐈 𝐋𝐄𝐄𝐎𝐏𝐀𝐑𝐃

𝐈𝐍𝐀 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐇𝐀

ᴘᴇʀꜰᴏʀᴍᴀɴᴄᴇ (ᴛʙᴀ) < << <

ᴘᴇʀꜰᴏʀᴍᴀɴᴄᴇ (ᴛʙᴀ) < << <

Free -thinkers, normbrytere, sexy ironikere, dance-lovers, come freely as you are!!!
❤️‍🔥 Ina, Jens Martin og Yenni ❤️‍🔥
𝘝𝘪 ø𝘯𝘴𝘬𝘦𝘳 𝘦𝘵 𝘴𝘵𝘦𝘥 𝘩𝘷𝘰𝘳 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘬𝘢𝘯 𝘧ø𝘭𝘦 𝘴𝘦𝘨 𝘵𝘳𝘺𝘨𝘨𝘦 𝘰𝘨 𝘬𝘰𝘮𝘧𝘰𝘳𝘵𝘢𝘣𝘭𝘦. 𝘝𝘪 𝘵𝘰𝘭𝘦𝘳𝘦𝘳𝘦𝘳 𝘪𝘬𝘬𝘦 𝘯𝘰𝘦𝘯 𝘧𝘰𝘳𝘮 𝘧𝘰𝘳 𝘩𝘰𝘮𝘰𝘧𝘰𝘣𝘪, 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘧𝘰𝘣𝘪, 𝘧𝘢𝘵𝘧𝘰𝘣𝘪, 𝘳𝘢𝘴𝘪𝘴𝘮𝘦, 𝘴𝘦x𝘪𝘴𝘮𝘦, 𝘢𝘣𝘭𝘦𝘪𝘴𝘮𝘦 𝘢𝘨𝘦𝘪𝘴𝘮𝘦 𝘦𝘭𝘭𝘦𝘳 𝘢𝘯𝘯𝘦𝘯 𝘧𝘰𝘳𝘮 𝘧𝘰𝘳 𝘥𝘪𝘴𝘬𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨. 𝘙𝘦𝘴𝘱𝘦𝘬𝘵𝘦𝘳 𝘢𝘯𝘥𝘳𝘦 – 𝘴𝘱ø𝘳 𝘪 𝘴𝘵𝘦𝘥𝘦𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘢̊ 𝘢𝘯𝘵𝘢.
𝐻𝑒𝑖𝑠 𝑡𝑖𝑙 2. 𝑒𝑡𝑎𝑠𝑗𝑒 𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑔𝑗𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑖𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑟𝑢𝑙𝑙𝑒𝑠𝑡𝑜𝑙. 𝑇𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡 𝑚𝑒𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡 🙂


❤ 🙂 (ENGLISH TEXT) 🙂 ❤ -—-

Q͛U͛E͛E͛R͛ ͛C͛O͛M͛M͛U͛N͛I͛T͛Y͛ ͛C͛L͛U͛B͛ ͛(͛Q͛C͛C͛)͛
invites you to our opening party with the city’s newest club concept!
QCC is a continuation of Kjønnsklubb. We move in at the legendary 2. floor at Internasjonalen and create memorable club every month!
>→→→→→→→<-<-<-<-<-<-<-<-
(𝗤𝗖𝗖) 𝗤𝘂𝗲𝗲𝗿 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 𝗖𝗹𝘂𝗯 is a non-profit experimental queer club project with passion in creating a strong community through creative processes melted together, break down hierarchy between performers, musicians, participants and the room, de-conforming the place and dance floor to become a mutual political society place for exploring and personal expression of gender, sexuality, art and freedom.
Together we detach us from norms and conventions, think freely, think different, play the music like we want, dance what our body says, perform how our intuition leads us.

𝑫𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇 𝒘𝒊𝒍𝒅 𝒂𝒏𝒅 𝒖𝒏𝒊𝒒𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆, 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒆𝒄𝒉𝒏𝒐 𝒘𝒊𝒕𝒉:

𝐃𝐉 𝐁𝐑Ø𝐃𝐒𝐊𝐈𝐕𝐄

𝐘𝐄𝐍𝐍𝐈 𝐋𝐄𝐄𝐎𝐏𝐀𝐑𝐃

𝐈𝐍𝐀 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐇𝐀

ᴘᴇʀꜰᴏʀᴍᴀɴᴄᴇ (ᴛʙᴀ) < << <

ᴘᴇʀꜰᴏʀᴍᴀɴᴄᴇ (ᴛʙᴀ) < << <

Free -thinkers, normbrytere, sexy ironikere, dance-lovers, come freely as you are!!!
❤️‍🔥 Ina, Jens Martin og Yenni ❤️‍🔥
𝘞𝘦 𝘸𝘪𝘴𝘩 𝘧𝘰𝘳 𝘢 𝘴𝘱𝘢𝘤𝘦 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘢𝘯 𝘧𝘦𝘦𝘭 𝘴𝘢𝘧𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘰𝘮𝘧𝘰𝘳𝘵𝘢𝘣𝘭𝘦. 𝘞𝘦 𝘥𝘰𝘯’𝘵 𝘵𝘰𝘭𝘦𝘳𝘢𝘵𝘦 𝘢𝘯𝘺 𝘧𝘰𝘳𝘮 𝘧𝘰𝘳 𝘩𝘰𝘮𝘰𝘱𝘩𝘰𝘣𝘪𝘢, 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘱𝘩𝘰𝘣𝘪𝘢, 𝘧𝘢𝘵 𝘱𝘩𝘰𝘣𝘪𝘢, 𝘳𝘢𝘤𝘪𝘴𝘮, 𝘴𝘦𝘹𝘪𝘴𝘮, 𝘢𝘣𝘭𝘦𝘪𝘴𝘮, 𝘢𝘨𝘦𝘪𝘴𝘮 𝘰𝘳 𝘢𝘯𝘺 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘵𝘺𝘱𝘦 𝘰𝘧 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯. 𝘙𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 – 𝘢𝘴𝘬 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘦𝘢𝘥 𝘰𝘧 𝘢𝘴𝘴𝘶𝘮𝘪𝘯𝘨.
𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 2. 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 𝑖𝑠 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙𝑐ℎ𝑎𝑖𝑟. 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓 🙂
Legg til ekstern kalender…