Lansering av Kvinnefrontens nye undervisningsopplegg om samtykke og grensesetting

Kvinnefronten lanserer «Mørketall», Kvinnefrontens nye informasjons- og undervisningsmateriell om vold, overgrep og grensesetting rettet mot ungdommer.

Vi har utviklet et sett med diskusjonskort til bruk i undervisningen i 10. klasse, og plakater som kan henges opp på skoler, helsestasjoner og ungdomsklubber. Nå gleder vi oss til å vise det frem! Bli med på en kveld med faglig innhold og presentasjon av undervisningsopplegget.

Program:

  • «Hva er Mørketall?»: Prosjektleder Rose Teigen-Fagerheim forteller om prosjektet.
  • «Seksuelle grenser og samtykke blant unge – en psykologisk sexologisk forståelse» ved Sidsel Schaller. Hun vil snakke om grenseoverskridelse og samtykke blant unge, og sette det i en nyttig forståelsesramme.
  • «Hva er status for seksualundervisning i skolen?» Lærere Lotta Marie Bartschick & Ola Hiis Bergh forteller om sin masteroppgave «Å sette egne grenser og forstå andres grenser». I masteren sin forsket de på hvordan lærere opplever å undervise om seksuell grensesetting, hvilken kompetanse de selv opplever å ha og hva de synes er krevende. De vil sammen presentere noen av funnene sine, og hva de selv synes at god undervisning om grensesetting bør inneholde.
  • Hvordan fungerer kortene i praksis?: Demonstrasjon av diskusjonskortene.
  • Avslutning og informasjon om hvordan undervisningsopplegget og plakatene kan bestilles.
    Lokalet er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Om innlederne:

Rose Teigen-Fagerheim er prosjektleder for «Mørketall: om grensesetting, samtykke og seksualisert vold blant ungdom». Hun er statsviter med en mastergrad i kjønnsstudier.

Sidsel Schaller er spesialist i klinisk psykologi, spesialist i klinisk sexologi, stipendiat og universitetslektor ved UiO og godkjent veileder og læreanalytiker ved Norsk karakteranalytisk Institutt. Hun underviser ved UiO, på bachelor-, master- og profesjonsnivå. I tillegg underviser hun på Oslo Met, Høyskolen i Østfold og Universitetet i Agder.

Lotta Marie Bartschick og Ola Hiis Bergh er begge utdannet lektorer, og skrev i 2021 masteroppgaven «Å sette egne grenser og forstå andres grenser» sammen. Ola jobber nå som lektor på Oslo Handelsgymnasium og Lotta jobber som lektor på Jordal skole.

Legg til ekstern kalender…