Utstilling og premiere: ghosting Glacier

foto: Linnea Syversen

Velkommen til premiere og interaktiv utstilling av prosjektet ‘ghosting Glacier’.

VERNISSAGE
Torsdag 9. juni kl 18.00 – 20.00

UTSTILLINGEN ER ÅPEN
Fredag 10. juni: 18.00 – 20.00
Lørdag 11. juni: 12.00 – 16.00
Søndag 12. juni 12.00 – 16.00
-
http://youtu.be/EQYvZ2A4m74
*
Facebook evenement*: https://www.facebook.com/events/739944890351867

foto: Linnea Syversen

*ghosting Glacier *et interdisiplinært kortfilm-prosjekt, som ble startet høsten 2019. Prosjektet er et samarbeid mellom musikere/produsenter Leon Muraglia, Romek Paluch-Edwards, fotograf Linnea Syversen og koreograf Rebekka Sæter.

Prosjektet utforsker de komplekse relasjonene mellom menneske og sted med utgangspunkt i ideen om at vi kontinuerlig påvirker og blir påvirket av vår interaksjon med det mer-enn-menneskelige.
Ved å rote til og vikle oss inn i utydelige skillelinjer mellom menneske og isbre er prosjektet et forsøk på å utvikle andre og nye narrativer og historier om stedet isbreen, og om hvordan samhandlingen mellom sted og menneske kan foregå.

Vi utforsker også hvordan våre etablerte narrativer, det seg være historiske, sosio-kulturelle eller kommersielt formede, kommer til uttrykk i møte mellom sted (natur), klimaendringer og våre ulike kunstneriske praksiser.
Prosjektet er støttet av Norske dansekunstnere, gjennom profesjonsstipend for film, samt donasjoner av private givere gjennom egenopprettet Spleis.

Velkommen til utstilling!

For mer informasjon om prosjektet:
ghostingglacier.com
@ghostingglacier

Legg til ekstern kalender…