Boklansering: Jeg er ikke polakken din

Velkommen til boklansering på Folk!

«Mange av oss som opplever rasisme, er så like dere at vi ikke blir fremmede før vi snakker med aksent.»
Ewa Sapieżyńska er én av mange tusen polakker i Norge. Dette er hennes bekymringsmelding og kjærlighetserklæring til landet hun har gjort til sitt eget.

Gjennom sin egen historie, og i møte med andre polakker i Norge, gir Sapieżyńska oss et unikt innblikk i landets største innvandrergruppe.

Jeg er ikke polakken din er en personlig og politisk beretning om et Norge vi sjelden hører om, fortalt med nærhet, varme og engasjement. Det er en historie om fordommer, fremmedhet og utenforskap – men også om tilhørighet og møter mellom mennesker, og om hva vi kan gjøre for å se forbi merkelappene vi klistrer på hverandre.

Det blir boksamtale, opplesning og selvfølgelig mulighet til å kjøpe boka!

«En skarp, ærlig og sårbar fortelling om rasisme og likeverd.»
Nosizwe Lise Baqwa, artist

Legg til ekstern kalender…