Boklansering: Tillitsvalgt

For at demokratiet skal leve og være representativt, må det fungere ikke bare på toppen, men i hele samfunnet. De som deltar, bør dessuten speile det norske folket i hele sin bredde og sitt mangfold. Hvordan sørge for at de som får verv og blir ledere ikke bare er dem som først rekker opp hånda? Hvordan få med folk som ikke er så trent i å ta ordet?

I denne lille håndboka i praktisk organisasjonsarbeid er Helga Pedersen og Jonas Bals inspirert av Einar Gerhardsens klassiske bok «Tillitsmannen». Nå har de skrevet en bok tilpasset vår tid, der de deler sine erfaringer fra fagforenings- og partiarbeid.

Boka er bygd opp som en praktisk guide om hvordan man velger en møteledelse, hva kan man gjøre for å legge til rette for at alle blir hørt, hvordan organiserer man en avstemning og så videre. Boka gir også tips og råd for å skape en god organisasjonskultur uten seksuell trakassering og bruk av hersketeknikker.

Et fungerende demokrati krever engasjement, men også kompetanse og kultur, og ingen av delene er mulige å oppnå dersom politikken blir overlatt kun til profesjonelle påvirkningsagenter og karrierepolitikere.

Legg til ekstern kalender…