Digitalt igangsettende skrivekurs med Gro Dahle

Vi arbeider oss raskt gjennom seksti, sytti språk-leker og oppgaver i famle-fase-skriving for å lage oss et myldrerom av ideer, innfall og begynnelser. Tanken er å bli bevisst muligheter og lære teknikker ved å skrive oss gjennom en del grep, noe som gjør deltagerne kjent med strategier som kan brukes for idéskaping og kreativ igangsettelse av tankeprosesser som kan anvendes i skjønnlitteratur, teater, bildekunst, video / filmproduksjon, fagskriving, journalistikk, taler, sanger og reklame. Skribenter kan også bruke kurset som et produksjonskurs for å skrive nytt materiale, nye tekster eller skrive videre på tekstprosjekter som er i gang eller som har stoppa.

Program:

1. gang – Igangsetting
2. gang – Språklige bilder
3. gang – Synsvinkel
4. gang – Karakter
5. gang – Monolog, replikker
6. gang – Plot, motor
7. gang – Dramaturgi
8. gang – Tittel og dimensjon

Litt om kursholder: Gro Dahle har skrivekurs i mange ulike sjangre: Dikt, prosa, tekst til bilde, faglitteratur, barnelitteratur og tilbakemeldingskurs. Hun har utgitt over 50 bøker i ulike sjanger og holdt skrivekurs på universiteter, høyskoler, kunstakademier i Norge og Sverige. Hun har holdt kurs for små og store barn. Gro Dahle har utgitt diktsamlinger, prosabøker og barnebøker, særlig bildebøker for voksne og barn, såkalt allalderlitteratur. Hun har også skrevet fagbøker, sangtekster og teaterstykker og er representert i flere antologier. Bøkene hennes er oversatt til flere språk.
Dahle har siden 1990-tallet også undervist i kreativ skriving i Norge og Sverige.
Hun har mottatt flere litterære priser.

Legg til ekstern kalender…