Cathy Mevik / 15. til 28. april 2023

Cathy Mevik sier følgende om seg selv og sitt arbeide: "Arbeidet mitt er sterkt påvirket av fortiden min og hvordan opplevelser i mitt tidlige liv har formet meg.

For meg er kunst det visuelle språket for følelser. Når jeg maler kan jeg være ærlig, fryktløs, personlig og spontan. Jeg er fri fra perfeksjonisme og i min verden av kunst blir feil omfavnet og sett på som viktige elementer som skaper et unikt uttrykk.

Mitt dypeste ønske er at maleriene mine berører på en slik måte at det oppstår en følelsesmessig forbindelse mellom betrakteren og maleriet."

Cathy Mevik (1965) er født i USA. Hun flyttet til Norge i 1976.
Hun er nå bosatt i, og jobber fra, atelier i Drøbak, hvor hun holder helgekurs og malekurs på nett.

Webside: www.cathymevik.no
Instagram/Facebook: @cathymevik

Velkommen til vernissage lørdag 15. april kl. 15:00 til 17:00.
Åpningstider ellers: Onsdag til søndag 13:00 til 17:00 t.o.m. fredag 28. april

Legg til ekstern kalender…