Byvandring i Prindsen og de fattiges kvartal

Innenfor noen få hundre meter rundt Storgata finnes det skatter av rik sosialhistorie. Her lå både Tukthuset og Tvangsarbeidsanstalten Prinds Christian Augusts Minde – Prindsen. Oslo byarkiv tar deg med på en vandring i tvangsarbeidets og de fattiges historie.

Oppstart ved fontenen på Youngstorget kl 18:00. De fattiges historie er del av historien om arbeiderklassens kår i byen. Neste stopp er restene av tukthusmuren som gjennomborer sentrum politistasjon. I tukthuset skulle tiggere og løsgjengere straffes med hardt arbeid. Siste stopp er Prindsen, som står med fabrikkbygninger og hovedhus slik det sto i 1900. Her åpner vi det gamle veveriet og avslutter inne i tvangsarbeidsanstaltens hovedbygg, Mangelsgården, som nå er utestedet Folk i Storgata. Her blir det selvsagt anledning til å få noe godt i glasset.

Tid: Fredag 15. september kl 18:00
Oppmøte: Ved fontenen på Youngstorget. Vi avslutter på utestedet Folk i Storgata.
Omvisere: Johanne Bergkvist med flere, Oslo byarkiv.


Få med deg kommende arrangementer ved å abonnere på vårt nyhetsbrev! Se folkistorgata.no/nyhetsbrev

Legg til ekstern kalender…