Kvinnedagen! 8. marstog

Den internasjonale kvinnedagen 8.mars 2007:

På Youngstorget fra kl. 18.00.

Appeller:
· Kriminaliser horekundene, ved Randi Røvik, styremedlem i Oslo SV.
· Kvinnes situasjon i Afghanistan, ved Masouda fra Afghanistankomiteens kvinneutvalg
· Ta natta og gata tilbake, ved 8.marskomiteen

Kampen for kriminalisering av horekunder er den viktigste saken i år. Prostitusjon er vold mot kvinner – Kriminaliser horekundene! er derfor slagord for dagen. Vi setter stor pris på alle som stiller med egne bannere og plakater som samsvarer med intensjonene i hovedparolene. Oppmøte er på Youngstorget klokka 18, og hovedparoler i årets tog er:

· Prostitusjon er vold mot kvinner! Kriminaliser horekundene!

· Ei lønn å leve av! Nei til tvungen deltid!

· Knus sexindustrien –Ny pornolov nå!

· Fra angst til aksjon – Ta natta tilbake!

· Ja til likelønn – veto mot EUs tjenestedirektiv

· Jenters kropp, jenters grenser –Nei til seksuell trakassering!

· Religion skal ikke styre kvinners liv

· Full barnehagedekning – flere førskolelærere!

· Bidragsregler og støtteordninger må sikre mødres uavhengighet!

· Stopp krigen – USA ut av Irak!

· Afghanske kvinners sak er vår sak!

· Bort med 3 –års-grensen, selvstendig opphold for kvinner.

· 6-timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon!

· Nei til en kvinnefiendtlig Pensjonsreform –Bevar AFP og besteårsregelen

· Stopp incest og seksuelle overgep mot barn!

Legg til ekstern kalender…